Švicarska izrazila namjeru da prihvati 10.000 afganistanskih izbjeglica

Švicarska je izrazila namjeru da prihvati 10.000 afganistanskih izbjeglica .

Zemlja u kojoj je glavno sjedište međunarodne organizacije Crvenog krsta ima poseban senzibilitet prema izbjeglicama iz ratnih područja.

U vrijeme ratnih zbivanja  u Bosni i Hercegovini, ovde je utočište našlo preko 80.000 izbjeglica.

Treba napomenuti da Švicarska ima precizno razrađenu regulativu za sticanje statusa azilanta i dobijanje boravišne dozvole.

Zlatko Hodžić

(Specijalno iz Švicarske za portal NovaSloboda.ba)