Nova požarišta iznad Komadinovog vrela, još je aktivan požar na lokalitetu Derani

U toku jučerašnjeg dana, porastom dnevne temperature na požarištu Donja Jablanica – Komadinovo vrelo iznad naseljenog mjesta Donja Jablanica došlo do pojave nekoliko požarnih čvorišta. Vatrogasci,dobrovoljci,volonteri izašli su na teren, pokušavajući eliminisati navedena požarna čvorišta. Teren je izuzetno težak (nepristupačan) za gašenje požara. Padom noćne temperature, došlo je do smanjenja pojave požarnih čvorišta, dok porastom dnevne temperature dolazi i do rasplamsavanja požarnih čvorišta. Akcija gašenja nastavlja se i danas.

Na području opštine Stolac, i dalje je aktivan požar na lokalitetu Derani, nema opasnosti po lokalno stanovništvo. Na terenu su pripadnici DVD i lokalno stanovništvo.

Na području Mostara (Čabulja, Gornji Zalik, Raška gora, Jasenica, Lakševine, Rodoč, Put za Aluminij) zabilježeni su požari, u kojima je gorila trava, nisko rastinje i otpad.

U Potkosi i na Gnjilištima gorila je šuma, trava i nisko rasinje, dok je u Bajevcima (Čapljina) gorila trava i otpad.

U Služnju i Primorcima (Čitluk) gorila je trava i nisko rastinje. U Gradnićima je gorila trava nisko i visoko rastinje, pričinjena je veća materijalna šteta na voćnjacima, vinogradima, maslinama i košnicama pčela.

(NovaSloboda.ba)