Vlada HNK-a: Nova školska godina počinje 6. septembra u punom kapacitetu

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona, na danas održanoj sjednici, usvojila je Izvještaj o izvršenju budžeta HNK-a i tekuće rezerve od 1.1. do 30.06. 2021. godine.

Takođe, otvorila je raspravu o Dokumentu okvirnog budžeta HNK-a za period 2022.-2024. godine, te usvojila Zaključak da Ministarstva i druga tijela uprave primjedbe na ovaj Dokument u pisanoj formi dostave Ministarstvu finansija, kako bi se Vlada na slijedećoj sjednici mogla izjasniti o ovome Dokumentu.

Na prijedlog Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, Vlada je usvojila Zaključak o početku nove 2021./2022. školske godine i uslovima izvođenja nastavnih aktivnosti. Vlada je jednoglasno dala podršku da nova školska godina započne 6. septembra i to u punom kapacitetu, ali uz poštivanje epidemioloških mjera i preporuka koje su na snazi.

Način izvođenja nastave u HNK-u biće u skladu sa epidemiološkom situacijom, a Ministarstvo prosvjete će, u saradnji sa Kriznim štabom Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite, kontinuirano pratiti razvoj situacije i potrebne odluke donositi u skladu s preporukama Štaba.

Vlada je, takođe, u okviru priprema za početak nove školske godine usvojila Odluku kojom se Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta odobrava 30.000 KM koje će biti utrošene za nabavku potrebnih sredstava za dezinfekciju i čišćenje školskih prostorija.

Usvojila je i Odluku o davanju saglasnosti Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta na Prijedlog organizacijskih shema srednjih škola HNk-a. Prihvatanjem organizacijskih shema Vlada je još jednom iskazala razumijevanje i dala puni doprinos rješavanju problema tehnološkog viška u srednjim školama.

Takođe, je usvojila Odluku kojom je ovlastila ministra prosvjete, nauke, kulture i sporta u Vladi HNk-a za potpisivanje teksta Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja, te Odluku o davanju saglasnosti Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta za raspisivanje Javnog poziva za predlaganje projekata i iz područja kulture i sporta radi sufinansiranja iz sredstava utvrđenih budžetom HNK-a za 2021.

Vlada je dala saglasnosti na Izvještaj o radu i Financijski izvještaj Ustanove „Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom i drugih osoba„ Stolac za period od 01.01. do 20.06.2021. godine.

Na današnjoj sjednici, Vlada je prihvatila Informaciju o obavezi usklađivanja propisa HNK-a s pravnom stečevinom Evropske unije. Naime, potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske zajednice i njenih država članica, obavezno je usklađivanje zakonodavstva s pravnom stečevinom Evropske unije, kao i jačanje institucionalnih kapaciteta, efikasnijeg provođenja propisa i drugih obaveza koje proizlaze iz članstva u Evropskoj uniji. Kako bi se Vlada HNK-a što kvalitetnije i pravovremeno pripremila za proces usklađivanja zakonodavstva, naglašeno je da se u narednom periodu preduzmu konkretni koraci na pripremi pravnog osnova za usklađivanje propisa HNK-a s relevantnom pravnom stečevinom EU, kao i jačanju odgovarajućih kapaciteta kantonalnih tijela  uprave kako bi se moglo odgovoriti ovom zadatku.

Razmotrena je i Informacija Ministarstva privrede o stanju tradicionalnih i starih zanata na području HNK-a u 2020. godini, te je istaknuto kako na području HNk-a stari i tradicionalni zanati nisu dovoljno zastupljeni i potrebno je preduzeti odgovarajuće mjere s ciljem revitalizacije i unapređenja te oblasti. Istaknuto je kako je podsticajima Vlade i resornog Ministarstva moguće očuvanje i razvoj starih zanata, što bi poboljšalo stopu zaposlenosti i uticalo na privredni razvoj, ali i očuvalo kulturno i istorijsko nasljeđe kantona.

(NovaSloboda.ba)