Darko Rundek podržao aktiviste u borbi za zabranu izgradnje mHE na Buni

Hrvatski muzičar Darko Rundek obišao je Bunske kanale kod Mostara, kako bi dao podršku aktivistima, udruženjima i građanima u borbi da se trajno zabrani izgradnja minihidroelektrana (mHE) na rijeci Buni.

“Ovde se ima što braniti, jer ovo su prekrasne i moćne rijeke i dio su krajolika, koji se ne smije uništavati. Izgradnja minihidrelektrana ne smije se i ne može dopustiti i ako treba stati pred bagere”, poručio je Rundek.

Pozvao je sve ljude koji su svjesni što se zbiva da podrže borbu.

“Ovo bočno prelijevanje ovde je stvarno jedinstveno i takva jedinstvena ljepota se ne smije kvariti”, dodao je Rundek.

Oliver Arapović, predsjednik Ekološkog udruženja “Majski cvijet”, kazao je kako im Rundekova podrška puno znači.

“I dalje pozivamo nadležne da stanu s izgradnjom minihidroelektrana i da izbrišu minihidroelektrane iz prostornog plana”, kazao je Arapović novinarima.

Udruženje “Majski cvijet” tog udruženja, Kantonalni sud u Sarajevu poništio je okolinsku dozvola koju je Federalno ministarstvo okoline i turizma izdalo za gradnju dviju minihidroelektrana, a investitor je ponovo podnio zahtjev prema Ministarstvu i ponovljeni postupak je u toku.

Arapović je kazao da je udruženje dobilo poziv Agencije za vodno područje Jadranskog mora zbog procesa koji je u toku, jer je investitor predao novi zahtjev za vodnu suglasnost.

“Mi smo se uključili preko advokata u taj proces kao stranka u postupku i sada čekamo poziv”, pojasnio je Arapović.

Gradska inspekcija zatražila je brisanje minihidroelektrane iz prostornog plana, jer se radi o zaštićenom prostoru, a pred Gradskim vijećem Mostara odluka o tome bi se trebala naći do kraja godine.

“Od Gradskog vijeća Grada Mostara očekujemo da u što skorije vrijeme, a prije usvajanja novog prostornog plana, donese odluku o izmjeni i dopuni postojećeg prostornog plana kojom bi se iz njega isključila gradnja mHE Buna 1 i 2”, kazao je ranije Arapović.

Inače, Darko Rundek juče je posjetio i aktiviste i aktivistkinje iz Jablanice koji se bore za zaštitu rijeke Doljanke.

(Fena)