Odluka UO UIO: FBiH uplaćuje RS oko 12 miliona KM za 2021. godinu

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH usvojio je danas odluku o prvom privremenom poravnanju za 2021. godinu, na osnovu koje Federacija BiH treba uplatiti Republici Srpskoj 11.927.411,02 KM, saopšteno je iz Ministarstva finansija i trezora BiH.

Kako je propisano ovom odlukom, privremeno poravnanje između korisnika raspodjele vrši se na teret tekućih prihoda od indirektnih poreza na Jedinstvenom računu UIO, koji pripadaju FBiH prenosom na račun RS.

Na današnjoj sjednici usvojena je i Odluka o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu sredstava s jedinstvenog računa za četvrti kvartal ove godine. Prema utvrđenim koeficijentima, koji se izračunavaju na osnovu krajnje potrošnje, u posljednjem tromjesečju Federaciji BiH pripadaće 62,52 posto prihoda, a Republici Srpskoj 33,93 posto prihoda, dok Brčko distriktu pripada zagarantoanih 3,55 posto prihoda s jedinstvenog računa.

UO UIO dao je suglasnost na Prednacrt Zakona o porezu na dodanzu vrijednost (PDV), koji je već bio predmet rasprave i naknadno je upućen na izjašnjenje entitetskim parlamentima . Glavni razlog za donošenje novog Zakona o PDV-u je potpuno usklađivanje i harmonizacija s propisima Evropske unije (EU), koji regulišu sistem plaćanja poreza na dodatu vrijednost. 

Članovi UO danas su usvojili izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama u BiH, jer je to bilo nužno zbog primjene Odluke o utvrđivanju carinske tarife za 2021.godinu, kako bi se uskladile  tarifne oznake.

Na sjednici je razmatran i budžetskizahtjev UNIO za iduću godinu, ali je nakon iznesenih sugestija i primjedbi prihvaćen zaključak predsjedavajućeg UO Vjekoslava Bevande da se taj materijal koriguje u UIO i dostavi na narednu sjednicu na izjašnjavanje.

UO UIO primio je k znanju izvještaj  o finansijskoj reviziji za 2020. godinu, uz konstataciju da se preporuke revizora trebaju realizovati u narednom periodu.

UO primio je k znanju redovnu informacija o aktivnostima UIO u posljednja tri mjeseca, gdje je konstatovano da se rješavaju negativne posljedice pandemije COVID-19, te da su i povećani prihodi u odnosu na isti period prošle godine za oko 472 miliona KM.

Članovi UO primili su k znanju Informaciju u vezi problema u primjeni Odluke o privremenoj raspodjeli prihoda od cestarine za izgradnju autocesta i izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta. Nakon razmatranja informacije, zaduženo je Odjeljenje Ureda predsjedavajućeg da hitno uputi urgenciju nadležnima kako bi nastavili rad svi članovi Radne grupe za izradu konačne metodologije raspodjele prihoda od cestarine.

UO UIO usvojio je zaključak da obavijeste Vijeće ministara BiH u vezi s problemima u vezi s implementacijom rješenja Suda BiH u naplati potraživanja  od UIO po osnovu tužbe Republike Srpske.

V. B.

(NovaSloboda.ba)