Adamović: Podnijeću žalbu, konačnu odluku donosi VSTVBiH u punom sastavu

Vlado Adamović, advokat glavne tužiteljice Tužilaštva Bosne i Hercegovine Gordane Tadić, kazao je danas kako je “odluka Drugostepene disciplinske komisije za tužioce VSTV-a BiH, zapravo, prepisana prvostepena odluka”.

U kontekstu odluke Drugostepene komisije VSTV-a, kojom je Gordani Tadić izrečena disciplinska mjera – premještanje s mjesta glavne tužiteljice na mjesto tužiteljice Tužilaštva BiH, Adamović je najavio da će, u skladu sa zakonom, VSTV-u podnijeti žalbu na odluku o sankciji, podsjećajući da konačnu odluku donosi Vijeće u punom sastavu.

“Mislim da se ni Prvostepena, niti Drugostepena komisija nisu ponašale po kriterijima koje je propisalo Vijeće i to ću nastojati obrazložiti VSTV-u u punom sastavu”, kazao je Adamović za Fenu, navodeći da u Vijeću participiraju i sudije, uključujući i sudije vrhovnih sudova, te da će se vidjeti šta će oni reći.

Mišljenja je da za donošenje spomenutih odluka, prije svega, treba znanje, umijeće i vještina u sudijskom zanatu. 

Kako je iz VSTV-a BiH ranije saopšteno, Drugostepena disciplinska komisija za tužioce u predmetu protiv tužene Gordane Tadić, glavne tužiteljice Tužilaštva BiH, odlučujući po žalbi tužene, donijela je Odluku kojom se odbija kao neosnovana žalba tužene i potvrđuje odluka Prvostepene disciplinske komisije od 23. jula.

(Fena)