Od ponedeljka do srijede: Terenska vježba “NICS Mostar 2021”

U skladu sa planom aktivnosti NATO NICS projekta „Napredna regionalna koordinacija u nesrećama“ za 2021. godinu, predviđena je organizacija i izvođenje terenske vježbe za korištenje NICS sistema „NICS Mostar 2021”,

Od 27. do 29. septembra, vježba će se održati na području Grada Mostara, na lokacijama Planinica, Brkanovo Brdo, Rujište i Zijemlje. Cilj vježbe je osposobljavanje spasilačkih službi zaštite i spašavanja, te razmjena informacija sa Oružanim snagama BiH tokom pomoći civilnim strukturama u Bosni i Hercegovini u odgovoru na nesreću.

Na vježbi učestvuju pripadnici Ministarstva bezbjednosti Bosne i Hercegovine, Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH, Federalne uprave civilne zaštite FBiH, Republičke uprave civilne zaštite RS-a, Odjela za javnu sigurnost Vlade Brčko distrikta BiH, Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNK-a, te predstavnici Društva crvenog krsta Bosne i Hercegovine i drugih nevladinih organizacija.

Za potrebe izvođenja vježbe pripremljen je i poseban scenario, kako bi se prikazale mogućnosti NICS softvera te način njegove upotrebe u operacijama odgovora na prirodnu ili drugu nesreću, sa posebnim akcentom na saradnju i razmjenu informacija između različitih institucija iz sistema zaštite i spašavanja u Bosni i Hercegovini.

(NovaSloboda.ba)