Vlada HNK-a: Prvi put osigurana podrška za nauku i mlade naučnike

Vlada NK-a danas je donijela HNKHNK-a  danas je donijela Odluku o izdvajanju 500.000 KM za podršku nauci i mladim naučnicima. Tokom rasprave, istaknuto je kako se radi o prvoj takvoj odluci koja je nastala temeljem kontinuiranih aktivnosti Vlade s ciljem promocije, razvoja i unaprjeđenja nauke u HNK-u, te podrške mladim naučnicima.

Vlada je, nastavljajući višegodišnji projekat, usvojila Odluku u vezi sa zapošljavanjem pripravnika u kantonalnim tijelima uprave, upravnim organizacijama i drugim službama, tijelima i institucijama HK-a. Istaknuto je kako se planira zaključivanje 100 ugovora o obavljanju jednogodišnjeg pripravničkog staža, kako bi se mladim visokoobrazovnim osobama omogućilo osposobljavanje za rad u struci i sticanje prvog radnog iskustva, te poboljšala njihova konkurentnost i integrisanje na tržište rada. Sukladno budžetskim mogućnostima ili naknadnom povećanju iznosa za sufinansiranje Federalnog zavoda za zapošljavanje, Vlada će razmotriti prijem i dodatnog broja pripravnika. Javni poziv za prijem pripravnika biće objavljen na službenoj stranici Vlade HNK-a.

Razmotrena je i prihvaćena Odluka kojom se Aerodromu Mostaru odobrava transfer od 150.000 KM za ublažavanje negativnih posljedica pandemije koronavirusa.

Iz resora Ministarstva unutrašnjihposlova, Vlada je usvojila Odluku kojom se za rekonstruisanje zgrade  PU Čapljina izdvaja 150.000 KM.

Vlada je razmotrila i usvojila Odluku o usvajanju Godišnjeg plana provođenja Programa razvoja male privrede. Godišnji plan se odnosi na budžetsku 2021. godinu i predstavlja zbir planova zakonskih nosilaca Programa (institucija javnog i nevladinog sektora), koji su učestvovali u njegovoj pripremi, te daje pregled njihovih prijedloga podsticajnih mjera i aktivnosti usmjerenih na razvoj malog i srednjeg preduzetništva.

Nastavljajući aktivnosti na jačanju privrednog razvoja HNK-a, Vlada je usvojila niz odluka o dodjeli koncesija za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije za više elektroenergetskih objekata na području  Mostara, Čapljine, Stoca i Čitluka.

Takođe, usvojene su informacije Ministarstva privrede o realizaciji prometa naftnih derivata i o realizaciji elektroenergetskog bilansa, te izvještaj o radu inspektorata za prvih šest mjeseci ove godine.

Iz resora Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vlada je usvojila Program utroška dijela novčanih sredstava s pozicije namjenskih sredstava od naknada prikupljenih temeljem prenamjene poljoprivrednog zemljišta.

Vlada je razmotrila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slatkovodnom ribarstvu u HNK-u i Dokument okvirnog budžeta zaperiod od 2022. do 2024. godine, o kojima će se izjasniti na sljedećoj sjednici.

(NovaSloboda.ba)