Bivši nelegalni komesar HNK-a imenovan prvim čovjekom policije u zapadnoj Hercegovini

Za komesara policije u Zapadnohercegovačkom kantonu izabran je Ilija Lasić, koji je prije nekoliko godina nezakonito obacljao tu dužnost u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, koji je od njegovog odlaska još uvijek bez komesara policije.

Lasić je na poziciju v.d. komesara policije u Zapadnohercegovačkom kanton imenovan danas na sjednici Vlade tog kantona u Širokom Brijegu, nakon što je ostavku na tu poziciju iz privatnih razloga podnio Milan Galić iz Posušja, koji je dva mandata obavljao dužnost komesara.

Vlada je Galićevu ostavku prihvatila i razriješila ga dužnosti komesara policije, te donijela Rješenje o oduzimanju čina generalnog inspektora policije u Ministarstvu unutrašnjih poslova ZHK-a.

Na istoj sjednici danas je Vlada ZHK-a, na čelu sa premijerom Zdenkom Ćosićem, donijela Rješenje o imenovanju vršitioca dužnosti komesara u Ministarstvu unutrašnjih poslova ZHK-a, kojim se na navedenu dužnost imenuje Ilija Lasić iz Širokog Brijega, te mu je izdato Rješenje o dodjeli čina generalnog inspektora policije u Ministarstvu unutrašnjih poslova ZHK.

(Klix.ba)