Otvorena Četvrta međunarodna naučna konferencija „Pravni i ekonomski aspekti procesa integracije BiH u EU“

U organizacijiEkonomskog i Pravnog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici juče je u Mostaru otvorena Četvrta međunarodna naučna konferencija „Pravni i ekonomski aspekti procesa integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju“..

Dvodnevna Konferencija se zbog higijensko-epidemioloških mjera koje su na snazi održava online putem. Njen početak je obilježen u Multimedijalnoj sali Ekonomskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Konferenciju je svečano otvorio prof. dr. Rašid Hadžović, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta u Vladi HNK-a.

Učesnicima Konferencije obratili su se prof. dr. Alena Huseinbegović, dekanica Pravnog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru“ i predsjednica Organizacionog odbora Konferencije; prof. dr. Adil Trgo, dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru i prof. dr. Elvir Zlomušica, rektor Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru.

Potom je održana panel diskusija na temu: „Uticaj pandemije Covid 19 na ekonomsku i finansijsku stabilnost BiH“, čiji su učesnici bili prof. dr. Jasmin Halebić sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, prof. dr. Elvir Čizmić sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Mirsad Jašarspahić, podpredsjednik Privredne komore FBiH i prof. dr. Muamer Halilbašić sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, direktor Ekonomskog instituta. Panelisti su dali pregled trenutnog stanja, problema i prilika u privredi BiH sa različitih aspekata a u diskusiji koja je uslijedila dati su konkretni prijedlozi i zaključci za prevazilaženje posljedica pandemije u BiH.

Konferencija se nastavlja danas, kada će u okviru nekoliko sesija biti predstavljeni naučnoistraživački radovi posvećeni različitim aspektima integracije BiH u EU, te iskustvima drugih zemalja, čiji su autori iz Bosne i Hercegovine, ali i drugih zemalja.

(NovaSloboda.ba)