Prosječna neto plata u FBiH u avgustu 1.000 KM, a bruto plata 1.548 KM

Prosječna mjesečna isplaćena neto plata po zaposlenom za avgust 2021. godine u Federaciji BiH iznosila je 1.000 KM i nominalno je viša za 0,5 posto, a realno za 0,2 posto u odnosu na prethodni mjesec.

U odnosu na isti mjesec prethodne godine, prosječna mjesečna isplaćena neto plata po zaposlenom za avgust 2021. godine nominalno je viša za 5,4 posto, a realno za 2,9 posto.

Analiza podataka prema djelatnostima KDBiH 2010 u mjesecu avgustu 2021. u odnosu na juli 2021. godine pokazuje da je najveće povećanje  prosječne mjesečne isplaćene neto plate zabilježeno u djelatnostima Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti za 7,8 posto i  Obrazovanje za 4,1 posto.

U isto vrijeme, najveće samnjenje prosječne mjesečne isplaćene neto plate zabilježeno je u djelatnostima: Poslovanje nekretninama za 2,3 posto i Umjetnost, zabava i rekreacija za 1,8 posto.

Prosječna mjesečna isplaćena bruto plata po zaposlenom za avgust 2021. godine u Federaciji BiH iznosi 1.548 KM i nominalno je viša za 0,5 posto, a realno za 0,2 posto u odnosu na prethodni mjesec.

U odnosu na isti mjesec prethodne godine, prosječna mjesečna isplaćena bruto plata po zaposlenom za avgust 2021. godine nominalno je viša za 5,9 posto, a realno za 3,4 posto, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku.

U avgustu 2021. godine, ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH je 524.009. U odnosu na prethodni mjesec, broj zaposlenih se smanjio za 0,2 posto, a broj zaposlenih žena za 0,4 posto.

(Fena)