U Blagaju počinje 10 Ornitofestival

Omladinski klub Novi val Blagaj i njihov partner Ornitološko društvo Naše Ptice Sarajevo organizuju 10. Ornitofestival, koji će se održati u Blagaju,  od 22. do 24. oktobra. Tema ornitofestivala je “Zaštita ugroženih vrsta ptica”.

Aktivnosti koje su planirane u toku 10 Ornitofestivala su stručno predstavljanje dosadašnjih rezultata i aktivnosti partnera sa područja Bosne i Hercegovine i Balkana, popularizacija birdwatchinga (posmatranja ptica) kao novog turističkog Brenda, predstavljanje prirodnih i kulturnih vrijednosti područja od značaja za ptice u Bosni i Hercegovini, razvoj  drugih vidova aktivnosti vezanih uz ptice u Bosni i Hercegovini i regiona, predstavljanje stručnih publikacija,dokumentarnih filmova i izložbi koje su vezane za ptice i prirodu

Ornitofestival je manifestacija koju je Ornitološko društvo “Naše ptice“ pokrenuo 2012. godine u cilju promocije ornitologije i zaštite ptica i njihovih staništa, popularizacije birdwatchinga (posmatranja ptica) kao novog turističkog brenda, predstavljanja prirodnih i kulturnih vrijednosti područja od značaja za ptice u Bosni i Hercegovini.

Ornitofestival se održava svake godine u drugom gradu u Bosni i Hercegovini.. Domaćin 10 ornitofestivala, je ”Omladinski klub Novi val” Blagaj, koji je preuzeo obavezu da 2021 godine organizuje festival u Blagaju.

(NovaSloboda.ba)