Inicijativom da se Park prirode Blidinje proglasi nacionalnim spomenikom BiH nisu ispoštovani zakonski okviri

Nedavna Inicijativa Ministarstva turizma i zaštite okoline Vlade FBiH da se Park prirode Blidinje proglasi nacionalnim parkom BiH naišla je na negativne reakcije lokalnog stanovništva, jer s njima o tome nikad niko zvanično nije razgovarao.

Da se sa stanovnicima ovog kraja trebalo razgovarati, mišljenja je i Ajdin Teletović, ministar

turizma i zaštite okoline HNK-a, smatrajući kako se u cijelom slučaju nisu ispoštovali zakonski okviri.

“U Federaciji BiH pokrenuta je nedavno inicijativa za osnivanje nacionalnog parka na području današnjeg parka prirode Blidinje. U suštini, radi se o reviziji ranije zaštićenog područja koje time prelazi u strožiji, viši režim zaštite. Iako je Vlada HNK-a, na čijem se području nalazi 46 posto površine sadašnjeg parka prirode, usvojila zaključak kojim je potvrdila saglasnost za donošenje zakona o proglašenju Nacionalnog parka Blidinje, Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoline HNK-a nije uključeno u sam proces i to ne svojom voljom”, kaže Teletović.

Teletović podržava inicijativu da Blidinje treba viši nivo zaštite, ali napominje da Ministarstvo, koje je nadležno za poslove zaštite prirode u HNK-u, nije konsultovano u procesu izrade studije valorizacije prirodnih vrijednosti Blidinja i prednacrta zakona o Nacionalnom parku Blidinje i da se stoga cijeli proces treba vratiti u zakonske okvire.

“Zaštita samo radi ispunjavanja obaveza iz potpisane Konvencije o biološkoj raznolikosti ili dodvoravanja EU, koja preporučuje da svaka država treba zaštititi najmanje 10 posto svog područja, ne smije biti imperativ ovog procesa. U ovom konkretnom slučaju, potreban je kompromis”, ističe Teletović.

(NovaSloboda.ba)