ZZO HNK: Markica osiguranja za iduću godinu 20 KM

Upravno vijeće Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona na današnjoj sjednici razmatralo je i usvojilo dva pravilnika i četiri odluke, među kojima je Odluka o visini markiceosiguranja za 2022. godinu.

Iz ZZO-a HNK-a navode kako bi se iznos premije, po preporuci Svjetske zdravstvene organizacije, trebao kretati u rasponu od 8 do 10 posto izvršenog rashoda iz obaveznog zdravstvenog osiguranja po jednoj osiguranoj osobi u prethodnoj godini, što bi u slučaju HNK-a bio iznos od 72 marke.

“Međutim, uvažavajući vrlo tešku ekonomsku i socijalnu situaciju u kantonu i važnost dostupnosti iste svim osiguranicima, uprkos riziku povećane potrošnje u zdravstvenim ustanovama, naš prijedlog je da visina premije osiguranja i ove godine bude 20 maraka, što je 2,79 posto od ukupne potrošnje za zdravstvenu zaštitu po osiguranoj osobi u prethodnoj godini, a početak distribucije je 1.12.2021. godine”, kazao je direktor ZZO-a HNK-a Rade Bošnjak.

Kada je riječ o potrošnji lijekova s Liste lijekova, za devet mjeseci 2021. godine, u odnosu na isti period prošle godine, zabilježeno je povećanje broja propisanih recepata od 2,2 posto ili 18.779 recepata. U prvih devet mjeseci ove godine, evidentiran je indeks rasta broja refundiranih doznaka za 18,7 posto, kao i povećanje refundiranih finansijskih sredstava po istima od 0,8 posto u odnosu na isti period prethodne godine.

Kako navode iz ZZO-a HNK-a, porast u broju doznaka proizišao je najvećim dijelom zbog dijagnoze „Z20 izloženost ili kontakt sa zaraznim bolestima“, a navedena dijagnoza čini 35 posto u ukupnom broju doznaka. Sredstva utrošena na osnovu izolacije u posmatranom periodu iznose 250.255 maraka.

Rezultati analize podataka vezanih za potrošnju ortopedskih i drugih pomagala u proteklih devet mjeseci pokazuju kako je primjetan rast ukupnog broja realizovanih odobrenja od 12,7 posto, rast broja korisnika za 10,5 posto i rast utrošenih finansijskih sredstava za 17,1 posto u odnosu na isti period 2020. godine.

Izvještaj o finansijskom poslovanju Zavoda od januara do septembraa pokazuje kako su ostvareni prihodi od 109.685.164 maraka, što je 1,19 posto niže od planskog prosjeka. Kada su u pitanju ukupni prihodi i ukupni rashodi, finansijski rezultat poslovanja Zavoda u proteklih devet mjeseci je pozitivan i iznosi 3,838.270 maraka.

“Međutim, ako se izvršenje prihodovne i rashodovne strane posmatra kroz određene pozicije s aspekta cijele godine, onda je realno izvršenje plana za period januar-septembar pozitivno u iznosu od 3,921.333 marke”, saopšteno je iz ZZO HNK-a.