Grad Mostar raspisao konkurs za stipendije

Grad Mostar objavio je javni konkurs za dodjelu stipendija za akademsku 2021/2022. godinu redovnim studentima dodiplomskog i diplomskog studija, koje će se isplaćivati u deset jednakih mjesečnih rata.

Studenti koji se prijavljuju na konkurs, prijavljuju se za dodjelu stipendije iz jedne od četiri grupe stipendija. Prva grupa su stipendije za studente deficitarnih zanimanja, druga grupa stipendije po osnovu rezultata u učenju, treća grupa stipendije po osnovu porodičnog standarda i otežanih uslova života i četvrta grupa stipendije za uspješne sportiste.

Student može podnijeti prijavu za jednu ili više grupa stipendija, a može ostvariti pravo na dodjelu samo jedne stipendije, saopšteno je iz Grada Mostara.

Pravo prijave na konkurs za dodjelu stipendije Grada Mostara imaju redovni studenti dodiplomskog i diplomskog studija koji su: državljani BiH; imaju prebivalište na području Grada Mostara zadnje tri godine; studenti javnog univerziteta ili sveučilišta; studenti koji su u statusu redovnog studenta; studenti koji nisu u statusu apsolventa; studenti koji nisu, osim iz opravdanih/zdravstvenih razloga, ponavljali godinu studija; koji ne primaju stipendiju od drugog davaoca ili studentski kredit i studenti koji nisu stariji od 26 godina.

Visina mjesečne stipendije iznosi 200 maraka za studente fakulteta za deficitarna zanimanja ako studiraju izvan Mostara, 150 maraka za studente ostalih fakulteta i studente fakulteta za deficitarna zanimanja ako studiraju u Mostaru.

Deficitarna zanimanja u akademskoj 2021/2022. godini smatraju se sljedeća zanimanja: profesor fizike, profesor matematike, programer, inženjer elektrotehnike, doktor medicine, edukator-rehabilitator i defektolog.

Liste prioriteta Komisije za utvrđivanje listi prioriteta za dodjelu stipendija. Svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na Listu prioriteta za dodjelu stipendija u roku od osam dana od dana objavljivanja. O prigovoru odlučuje gradonačelnik, koji Odlukom utvrđuje konačne Liste prioriteta za dodjelu stipendija i donosi Odluku o dodjeli stipendija Grada Mostara.

Prijave na konkurs za dodjelu stipendije podnose se isključivo na posebnom obrascu koji se može preuzeti u pisarnici Grada Mostara, u Ulici Adema Buća broj 17 ili s web-stranice Grada Mostara.