Humanitarne organizacije u Mostaru uspostavljaju jedinstvenu bazu podataka korisnika humanitarne pomoći

U Mostaru je juče održan sastanak dijela humanitarnih organizacija koje djeluju u Gradu Mostaru i šire, na kome je razmatrana inicijativa o uspostavljanju jedinstvene baze podataka korisnika humanitarne pomoći u Mostaru.

Zajednički cilj svih organizacija jeste da kroz svoju djelatnost pomognu porodice i pojedince u stanju potrebe. Da bi naš rad bio efikasniji neophodno je uspostaviti bazu podataka koja će nam omogućiti detaljniju sliku o korisnicima humanitarne pomoći, transparentniju raspodjelu ali i smanjenje eventualnih zloupotreba od strane pojedinih korisnika, kojih je u posljednje vrijeme sve više u gradu Mostaru.

Sastanku su prisustvovali predstavnici humanitarnih organizacija: HO Izvor pomoći, MDD “Merhamet” RO Mostar, UG Zajedno za naš grad, CE Emanet i aktivisti koji se povremeno bave humanitarnim radom.

“Otvoreni smo za saradnju i sa drugim organizacijama koje se bave humanitarnom djelatnošću i pozivamo ih da nam se pridruže te daju svoj doprinos uspostavi jedinstvene baze podataka”, navodi se u saopštenju sa održanog sastanka.

(NovaSloboda.ba)