Vlada HNK-a: Više od 3,3 miliona KM za sudske presude

Vlada HNK-a usvojila je danas je Odluku o pokretanju postupka zaključenja Ugovora o vansudskim nagodbama i isplati potraživanja po zaključenim ugovorima. Istaknuto je kako je obuhvaćeno 465 tražilaca potraživanja u iznosu od ukupno 2.368.940 KM. Takođe, naglašeno je kako će, kroz Izmjene i dopune budžeta, biti isplaćeno i dodatnih milion KM za redovna potraživanja, što je ukupno 3,368.940 KM za tu namjenu, saopšteno je iz Vlade HNK-a.

Na taj način, nakon realizacije određenih zaključaka po sindikalnim traženjima, ispunjavaju se i zaključci vezani za ostale zahtjeve o kojima je postignuta saglasnost sa sindikatima proračunskih korisnika. U raspravi je ponovljeno kako je Vlada od 2016. godine do danas iz budžeta HNK-a, kroz redovno izvršenje sudskih presuda i u postupku vansudskih nagodbi, tražiocima isplatila oko 20 miliona KM.

Vlada je danas započela raspravu o izradi Izmjena i dopuna budžeta za 2021. godinu, Nacrta budžeta HNK-a za 2022. godinu, te finansijskih planova vanbudžetskih fondova. Na osnovu rasprave, utvrđene su smjernice za izradu nacrta tih najbitnijih kantonalnih finansijskih dokumenata o kojima će se izjasniti Vlada, a potom i Skupština. Naglašeno je kako su, u mandatu ove vlade, finansijski dokumenti uvijek donošeni u tekućoj za sljedeću godinu, te će biti preduzete sve potrebne aktivnosti kako bi i 2022. godina otpočela s usvojenim finansijskim dokumentima. Takođe, razmotreni su i prihvaćeni izvještaji o izvršenju budžeta HNK-a i Tekuće rezerve za period od 1.1. do 30.9.2021. godine.

Nastavajući dugogodišnji projekt podrške mladima i studentima, Vlada je usvojila Zaključak o raspisivanju konkursa za stipendije za akademsku 2021./2022. godinu.

(NovaSloboda.ba)