Mostar: Potpisano Mandatno pismo u cilju rješavanja čvrstog otpada

Direktorica ureda Evropske banke za obnovu i razvoj u BiH Manuela Naessl, mostarski gradonačelnik Mario Kordić i direktor JP “Deponija” d.o.o. Mostar Mirhad Grebović potpisali su u Mostaru Mandatno pismo, a u cilju rješavanja zbrinjavanja čvrstog otpada.

Grad Mostar i JP “Deponija” pokrenuli su projekat zatvaranja i sanacije tri ćelije odlagališta otpada, izgradnje postrojenja za obradu procjednih voda, nadogradnje postojećeg postrojenja za upotrebu materijala kako bi se smanjile količine otpada koji se šalju na odlagalište i izgradnja nove sanitarne deponije.

Evropska banka za obnovu i razvoj potpisivanjem ovog mandatnog pisma potvrdila je svoje učešćeu projektu kroz osiguravanje dugoročnog finansiranja, u obliku državnog kredita/zajma Bosni i Hercegovini putem Federacije Bosne i Hercegovine za Grad Mostar.

Sve ove aktivnosti grad Mostar kontinuirano preduzima u cilju rješavanja problema zbrinjavanja čvrstog otpada, saopšteno je iz Grada Mostara.

(Fena)