Preminuo akademik Slobodan Loga

Istaknuti psihijatar, profesor emeritus Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i redovni član Akademije nauka i umjetnosti BiH Slobodan Loga  preminuo je danas u Sarajevu.  

Slobodan Loga  rođen je 1936. godine u Oštrelju, Drvar. Osnovnu školu, gimnaziju i Medicinski fakultet završio je u Sarajevu. Specijalizovao je neuropsihijatriju 1966. godine. Postdiplomski studij eksperimentalne medicine pohađao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (1967–1969), a postdiplomski kurs iz kliničke psihofarmakologije na Institutu za farmakologiju Medicinskog fakulteta Karlovog Univerziteta u Pragu (1969–1970). Magistarski rad (1969) i doktorsku tezu (1973) odbranio je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Mentor doktorskog rada (projekat realizovan na University of London – UK) bio mu je Malcolm Lader, jedan od najistaknutijih istraživača u području kliničke psihofarmakologije.

Univerzitetsku karijeru započeo je kao asistent na Institutu za psihijatriju u Londonu (stipendija British Council), a nakon izbora u docenta i vanrednog profesora, stekao je zvanje redovnog profesora (1986) na Medicinskom fakultetu u Sarajevu. Od 1986. do 2000. godine bio je šef Katedre za neurologiju, psihijatriju i medicinsku psihologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Predavao je Pravnu medicinu na Pravnom fakultetu i Sudsku psihopatologiju na Fakultetu kriminalističkih nauka Univerziteta u Sarajevu. U periodu od 1989. do 1991. godine, bio je prorektor Univerziteta u Sarajevu. Emeritirani profesor je na Univerzitetu u Sarajevu od 2005. godine. Predavao je, po pozivu, na postdiplomskim studijama na univerzitetima u Evropi, Aziji i SAD.

Jedan je od 10 najcitiranijih istraživača u Bosni i Hercegovini u periodu od 1980. do 1990. godine i dobitnik je brojih priznanja i nagrada. Član je Evropske akademije nauka i umjetnosti (Salzburg) od 2011. godine.

Za dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u Odjeljenje medicinskih nauka izabran je 1995, a za redovnog 2005. godine. Bio je predsjednik Odbora za psihijatrijska i neurološka istraživanja Odjeljenja medicinskih nauka ANUBiH. U periodu od 2002. do 2008. godine bio je generalni sekretar Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, a od 2008. do 2012. godine njen podpredsjednik.

Datum i vrijeme sahrane akademika Slobodana Loge biće naknadno objavljeni. Zbog pandemije Covid-19 komemorativna sjednica povodom smrti akademika Slobodana Loge biće odgođena dok se za nju ne stvore povoljni epidemiološki uslovi.

Akademija nauka i umjetnosti BiH je uputila izraze najdubljeg i najiskrenijeg saučešća porodici, saradnicima i prijateljima.

(Fena)