Nastavak provođenja Kantonalnog programa ranog otkrivanja raka dojke

U Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK-a održan je radni sastanak Komisije za provođenje Kantonalnog programa ranog otkrivanja raka dojke.

Imajući u vidu važnost preventivnih programa za ranu detekciju bolesti, spašavanje života i doprinos uspješnom izlječenju na sastanku je razmatrana mogućnost nastavka provođenja Kantonalnog programa ranog otkrivanja raka dojke, koji je zbog situacije prouzrokovane pandemijom koronavirusa privremeno zaustavljen.

Podsjećanja radi, Vlada Hercegovačko neretvanskog kantona, na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK-a, 2018. godine usvojila je Kantonalni program ranog otkrivanja raka dojke za period 2019. – 2022. godina.   

Nakon obavljenih edukacija i provedenog pilot projekta, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK-a sklopilo je ugovore o sudjelovanju u provođenju Kantonalnog programa sa zdravstvenim ustanovama s područja ovog kantona koje su iskazale spremnost za sudjelovanje u programu, te se isti, do početka pandemije, na području cijelog Hercegovačko – neretvanskog kantona odvijao u punom kapacitetu.

Na održanom sastanku, dogovoreno je da sve zdravstvene ustanove s područja HNK-a, koje su prije početka pandemije potpisale ugovore o sudjelovanju u provođenju Kantonalnog programa ranog otkrivanja raka dojke, ponovo otpočnu s aktivnostima na realizaciji ovoga Programa, te su pozvane i ostale zdravstvene ustanove koje ispunjavaju uslove da se uključe u program.

Takođe, planirano je, do kraja godine, izvršiti sve tehničke i druge pripreme vezane za slanje pozivnica ženama za obavljanje besplatnih mamografskih pregleda.

Prve pozivnice koje će sadržavati i epidemiološke smjernice biće upućene u januaru 2022. godine.

Sukladno Kantonalnom programu ranog otkrivanja raka dojke za period 2019. – 2022. godina preventivni mamografski pregled besplatan je za sve žene starosti od 45 – 69 godina bez obzira na status zdravstvenog osiguranja. Sve žene koje spadaju u ovu starosnu grupu i nisu zdravstveno osigurane, a imaju mjesto prebivališta u Hercegovačko – neretvanskom kantonu, za preventivni mamografski pregled, mogu se javiti u područni ured Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK-a sukladno mjestu prebivališta.     

Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK-a poziva sve žene da se odazovu na preventivni program, jer rana detekcija spašava život.

(NovaSloboda.ba)