Vlada HNK-a zatražila hitnu deblokadu računa Opšte bolnice i Doma zdravlja u Konjicu

Na današnjoj sjednici, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona razmotrila je informaciju o jutros održanom sastanku dr. sc. Nevenka Hercega, predsjednika Vlade HNK-a, dr. sc. Gorana Opsenice, ministra zdravstva, rada i socijalne zaštite i Adnana Faladžića, ministra financija s dr. Dženanom Leparom, direktorom Opšte bolnice Konjic i dr. Jasminkom Brkan-Hrvačić, direktoricom Doma zdravlja Konjic, te je usvojen Zaključak da se od Vlade Federacije BiH i Porezne uprave FBiH  zatraži da, sukladno svojim mjerodavnostima, ulože dodatne napore kako bi se hitno deblokirali računi JU Opšta bolnica Konjic i JU Dom zdravlja Konjic. Istaknuto je kako, uz niz problema koje imaju te zdravstvene ustanove, situaciju dodatno usložnjava najava ljekara i medicinskog osoblja o raskidanju ugovora o radu, saopšteno je iz Vlade HNK-a.

Inače, na sastanku je razgovarano o teškoćama vezanim za rad Opšte bolnice i Doma zdravlja Konjic, posebno o problemu blokade računa zbog duga na ime poreznih obaveza u iznosu od 5.356.440,30 KM.

Istaknuto je kako je Vlada HNK-a, s ciljem osiguranja nesmetanog funkcionidanja svih zdravstvenih ustanova, pa tako i onih s područja opštine Konjic, u proteklom periodu preduzimala i preduzima niz konkretnih mjera i aktivnosti, izdvajajući značajna redovna i vanredna budžetska sredstva iz tekuće rezerve za tu namjenu.

Konkretno, u Izmjenama i dopunama budžeta za 2021. godinu, predviđeno je povećanje od milon KM domovima zdravlja i milion KM za bolničke ustanove u HNK-u. Takvo je povećanje planirano i u Nacrtu budžeta za 2022. godinu.

Takođe, u Izmjenama i dopunama Finansijskoga plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK-a za 2021. planirano je više od 4 miliona KM dodatnih sredstava za tri bolnice u HNK-u. U tom kontekstu, Vlafa HNK-a očekuje da Upravno vijeće ZZO-a hitno usvoji tzv. Rebalans Finansijskoga plana za ovu i Finansijski plan za 2022. godinu. Dakako, značajan dio tih sredstava ići će i za Dom zdravlja i Opštu bolnicu Konjic.

Na sastanku je ponovo naglašeno kako je Vlada prihvatila i Sporazum o kreditu između Saudijskog fonda za razvoj i BiH u iznosu od 32 miliona KM za projekat izgradnje i obnove u HNK-u, a kojim je za izgradnju i obnovu odjela i nabave računarske i medicinske opreme za Opštu bolnicu Konjic izdvojeno ukupno 3,2 miliona KM.

Osim toga, Vlada i Skupština HNK-a, navodi se u saopštenju, snažno se zalažu za što skorije upućivanje u parlamentarnu proceduru Zakona o finansijskom konsolidovanju javnih zdravstvenih ustanova u FBiH, čime bi se riješio dio problema poslovanja zdravstvenih ustanova.

 „Uprkos brojnim izazovima koji pred nama stoje u ovo složeno vrijeme prouzrokovano pandemijom i njenim posljedicama, Vlada HNK će, sukladno budžetskim mogućnostima, nastaviti podupirati rad i razvoj zdravstvenih ustanova, ujedno očekujući jednako razumijevanje i konkretnu pomoć i od drugih nivoa vlasti, jer nam kvalitetna zdravstvena usluga našim sugrađanima svima mora biti u vrhu prioriteta“, zaključio je predsjednik Herceg.

(NovaSloboda.ba)