Vrijeme i vremenski pojmovi

Ne morate biti meteorolog da biste mogli razgovarati o vremenu bilo kada i bilo gdje. Ali, neki vremenski pojmovi pomažu da se bolje razumije vrijeme i vremenske promjene na zemlji: od islandskih niskih do izobara, foehn vjetra i saharske prašine…

Vjetar, oluja, kiša, snijeg i sunce se razumiju u izvještaju o vremenu bez ikakvog daljnjeg

objašnjenja. Ali, postoje i neke vremenske pojave koje samo meteorolozi mogu odmah klasifikovati. Il,i znate kako visoka visina Azora, izobare, sjevernoatlantska oscilacija, goblini ili islandska niska utječu na vremensku situaciju?

Islandska depresija opisuje područje niskog pritiska iznad sjevernog Atlantika. Gotovo uvijek nastaje na području Islanda, jer se ovde susreću hladni kontinentalni zrak Newfoundlanda i Grenlanda sa toplim strujama Golfske struje. Ovaj akcioni centar ima ogroman uticaj na opštu vremensku situaciju u Evropi i prvenstveno je odgovoran za padavine u zapadnoj i severozapadnoj Evropi.

Depresija ili područje depresija opisuje masu vazduha koja ima nizak ili opadajući vazdušni pritisak u poređenju sa susednim vazdušnim zonama. Pad pritiska u ovom području dovodi do promjene vremenske situacije, što se ogleda u više oblaka i padavina kao i snijega. Ova područja su označena sa “T” na vremenskoj karti.

Interakcija između islandskog niskog i visokog nivoa Azora naziva se Sjevernoatlantska oscilacija (NAO). NAO indeks je u velikoj mjeri odgovoran za klimatske fluktuacije na sjevernoj hemisferi i pokriva područje Sjeverne Amerike, sjevernog Atlantika i Evrope. NAO ima posebno snažan uticaj na zimsko vrijeme u Evropi.

U Evropi nastaju blage zime kada su Islandska depresija i Azori izuzetno izraženi, stvarajući veliku razliku u vazdušnom pritisku. To dovodi do blagog zapadnog vjetra sa vlažnim zimskim mjesecima.

Nasuprot tome, kada je razlika u pritisku između sistema niska, hladan i suh vazduh iznad istočne Evrope određuje zimsko vrijeme u Evropi.

Pored područja niskog i visokog pritiska, na vremenskim kartama su prikazani i hladni i topli frontovi. Ovo su ograničenja vazdušne mase u vezi sa područjem niskog pritiska. U slučaju hladnog fronta, hladni vazduh se gura ispod toplije vazdušne mase i slijedi hlađenje. Sa toplim frontom, topliji vazduh se potiskuje u zonu hladnog vazduha.

Saharska prašina je, takođe, povezana s uraganima. Zato što suhe vazdušne mase iz Sahare sprječavaju nastanak tropskih ciklona. Ali, područje utjecaja je znatno veće: prašina Sahare smatra se vrijednim nosiocem mineralnih čestica prašine, koje, na primjer, čine prašumu siromašnu nutrijentima u Amazonu plodnijom i također preko Mediterana.

Kratkotrajne svjetlosne pojave se javljaju i u vezi s grmljavinom. Ove električne vremenske pojave nazivaju se drugačije, kao što su “crveni goblini”. Kao velike munje u obliku stubova ili meduza u sekundi, goblini se šire i do 100 kilometara u visinu. Zbog slabog sjaja, svetlosne pojave se mogu posmatrati samo noću.

Foehn vjetar je topao, suh jesenji vjetar koji se javlja u klizištu (zavjetrinska strana) većih planina.

Temperatura vazduha raste, suh vazduh opada i oblaci se rastvaraju. Na vjetrovitoj strani (zavjetrini) planina, vazduh se diže i pada kiša ili snijeg. Iznad svega, foehn vjetar u Alpama donosi temperature koje su zimi previsoke za godišnje doba.

Visoka magla opisuje vrstu radijacijske magle kao jednoličan, dubok sloj oblaka koji se nalazi između deset metara i dva kilometra iznad tla. Magla se često javlja u jesen u kotlinama i nekim planinskim kotlinama, kada se vazduh znatno ohladi noćum kada je visoka vlažnost.

Kumulonimbus je masivni vertikalni oblak u obliku visoke planine ili kule. Predznak je grmljavine sa kišom, gradom ili čak snijegom. Oblaci kumulonimbusa se često pojavljuju sa naletima na donjem rubu. Tamni oblaci nastaju kada se grmljavina pomjera u vezi sa frontom oluje.

(web)

Z. N.

(NovaSloboda.ba)