Zaključak o prihvatanju Nacrta budžeta Grada Mostara za 2022. godinu

Na osnovu člana 28. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj 4/04), Odluke o Izmjeni Statuta Grada Mostara  („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj 8/09) i članka 121. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj 12/04), Gradsko vijeće Grada Mostara, na svojoj  14. redovnojoj sjednici, održanoj 9. decembra, donijelo je Zaključak o prihvatanju Nacrta budžeta Grada Mostara za 2022. godinu.

Prihvata se Nacrt budžeta Grada Mostara za 2022.godinu, kao dobra osnova za izradu Prijedloga budžeta Grada Mostara za 2022.godinu

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja vijećnika iznesenih na Nacrt budžeta dostaviće se gradonačelniku Grada Mostara, na razmatranje.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u „Službenom glasniku Grada Mostara“, stoji u zaključku, koga je potpisao predsjednik Gradskog vijeća Salem Marić.

(NovaSloboda.ba)