Javna rasprava o Nacrtu budžeta Grada Mostara

Na osnovu člana 28. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj 4/04), Odluke o Izmjeni Statuta Grada Mostara  („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj 8/09) i člana 121. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj 12/04), Gradsko vijeće Grada Mostara, na svojoj  14. redovnoj sjednici, održanoj 9. decembra, donijelo je odluku o javnoj raspravi za Nacrt budžeta Grada Mostara za 2022. godinu

Zadužuju se Stručna služba Gradskog vijeća Grada Mostara i Sekretarijat Gradonačelnika da organizuju javnu raspravu o Nacrtu budžeta Grada Mostara za 2022.godinu, u periodu od 10.12.2021. godine do  17.12.2021. godine.

Pozivaju se građani Grada Mostara, predstavnici NVO i politički subjekti u Gradu Mostaru, da učestvuju u kreiranju budžeta Grada Mostara za 2022. godinu i da svoje argumentirane prijedloge, sugestije, amandmane, kao i primjedbe, dostave do 17.12.2021. godine Stručnoj službi Gradskog vijeća Grada Mostara.

Prijedlozi, sugestije, amandmani, kao i primjedbe, mogu se dostaviti na e-mail Gradskog vijeća Grada Mostara grad.budzet@mostar.ba, kao i putem protokola Gradske uprave.

Nakon javne rasprave o Nacrtu budžeta Grada Mostara za 2022.godinu, Služba će dostavljeni materijal proslijediti Gradonačelniku Grada Mostara.

Gradonačelnik Grada Mostara će Gradskom vijeću Grada Mostara dostaviti Prijedlog budžeta Grada Mostara za 2022.godinu na usvajanje u roku od 5 dana nakon završetka javne rasprave.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se na web stranicama Gradskog vijeća Grada Mostara i stranici Grada Mostara, kao i u „Službenom grasniku Grada Mostara“, stoji u odluci koju je potpisao Salem Marić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Mostara.

(NovaSloboda.ba)