Prilika za studentice iz BiH: Prijavite se na European Leadership Academy u Francuskoj

Sve studentice koje žele postati predvodnice budućeg doba i osigurati internacionalni start svoje buduće karijere imaju značajnu priliku da se prijave na Zimsku školu prestižne Evropske Leadership akademije, koja će se održati od 21. do 25. februara 2022. godine u Nici, u Francuskoj.  

Zimska škola za žensko vođstvo u digitalnom dobu

Studentice starije od 18 godina s područja EU i zemalja Zapadnog Balkana, u koje se ubraja i BiH, mogu provesti pet dana u Nici, na Azurnoj obali u Francuskoj, učeći od značajnih svjetskih imena o međunarodnim odnosima, pravu, tehnologiji i vodstvu u generacijama koje dolaze, u sklopu Zimske škole za žensko vođstvo u digitalnom dobu (Winter School for Female Leadership in the Digital Age). 

Sve to, potpuno besplatno za sve odabrane kandidatkinje. Organizator (European Leadership Academy) pokriva sve troškove učešća, uključujući i putne troškove. 

Kako se prijaviti?     

Svi detalji o Zimskoj školi kao i obrazac za prijavu, mogu se naći na službenoj web stranici European Leadership Academy: https://www.europeanleadershipacademy.eu/our-programme/winter-school/homepage-winter-school/   

Kako bi ojačali svoju aplikaciju, preporučuje se da kandidatkinje snime kratki motivacijski video do jedne minute i prilože ga uz popunjen aplikacijski formular. 

Krajnji rok za prijave je 3.01.2022. godine.

Dodatni savjet za one koje se žele prijaviti je – ne čekajte posljednji trenutak, prijavite se rano, kako bi vas se primijetilo rano, obzirom da se aplikacije obrađuju redom pristizanja. 

(NovaSloboda.ba)