Imenovano privremeno Upravno vijeće ZZO HNK-a

Na osnovu rješenja Vlade Hercegovačko – neretvanskog kantona od 2. decembra, u ponedeljak su imenovani članovi privremenog Upravnog vijeća.

Prema rješenju Vlade HNK-a, za predsjednika Upravnog vijeća ZZO HNK-a imenovan je Ismet Hajdar, te članovi Damir Sadović, Zlatko Prusina, Senada Balavac, Dragan Meter, dr. Ljiljana Vuičić – Cupač, dr. Mehmed Haznadar, dr. Goran Galić i dr. Miljenko Lugonja.

Upravno vijeće Zavoda na održanoj sjednici razmatralo i usvojilo 10 tačaka dnevnog reda. Pored izvještaja iz zapisnika s prethodnih sjednica, razmatrali i usvojili rebalans Finansijskog plana za 2021. godinu, Plan rada Stručne službe Zavoda za 2022. godinu, Finansijski  plan i Plan javnih nabavki za 2022. godinu, Smjernice za izračun sredstava za finansiranje usluga zdravstvene zaštite za 2022. godinu, te dva pravilnika i jednu odluku.

Izmjenama i dopunama Finansijskog plana Zavoda (Rebalanas 2) za 2021. godinu planirani su ukupni rashodi u iznosu od 148.839,000 KM, što je 230.000 KM ili 0,15 posto više u odnosu na  Izmjene i dopune Finansijskog plana za 2021. godinu (Rebalans 1). Vodeći računa o stabilnosti zdravstvenog sistema i teškom stanju u bolničkim zdravstvenim ustanovama, menadžment Zavoda maksimalno je smanjio potrošnju na rashodovnoj strani, kako bi osigurao dodatna sredstva za usluge dijagnostike i liječenja COVID – 19 oboljelih osiguranika.

„Nakon što Vlada usvoji i Skupština da saglasnost na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda za 2021. godinu (Rebalans 2) sredstva u iznosu od 4.000.000 KM Zavod će transferisati bolničkim zdravstvenim ustanovama za liječenje COVID oboljelih pacijenata“, kazao je direktor Zavoda Rade Bošnjak.

Po usvajanju Rebalansa 2, Upravno vijeće je razmatralo i usvojilo Finansijski plan Zavoda za 2022. godinu. Finansijskim planom Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK-a za 2022. godinu ukupni prihodi Zavoda planirani su u iznosu od 149.851.000 KM, što je 1.242.000 KM ili 0,84 posto više u odnosu na Finansijski plan za 2021. godinu.

Uvažavajući ukupnu situaciju i stanje u zdravstvenim ustanovama, a posebno u zdravstvenim ustanovama u Konjicu, uz donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog plana Zavoda za 2022. godinu, Upravno vijeće donijelo je i zaključak koji je definisano kako će, nakon dobijanja saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK-a od strane Skupštine Hercegovačko – neretvanskog kantona, Stručna služba Zavoda početkom 2022. godine iznaći određene mogućnosti i finansijski intervenisati prema zdravstvu u Konjicu.

„Kako bi zadržao razinu finansiranja zdravstvenih ustanova i povećao sredstva za pojedina prava osiguranika, u 2022. godinu,  Zavod ulazi s finansijskim rizikom od oko 3.000.000 KM“, kazao je Andrej Čović, rukovodilac Sektora za podršku poslovanju.

Usvojeni finansijski dokumenti Zavoda upućeni su u dalju proceduru.

(NovaSloboda.ba)