Mještani traže zatvaranje kamenoloma u Kuti Livču

Predstavnici mještana Kuti Livača kod Mostara pozvali su gradske i kantonalne vlasti da preispitaju koncesioni ugovor za kamenolom u tom mjestu koji, kako kažu, ugrožava mještane i njihovu imovinu.

Na konferenciji za novinare Eko udruženja Kuti i Građanske inicija Kuti Livača, Aner Omanović kazao je da je strani investitor započeo s radovima na osnovu urbanističke saglasnosti koja je istekla, te da kamenolom nema odobrenje za eksploataciju i izvođenje rudarskih radova, što po zakonu mora obavezno posjedovati.

“Sve je počelo 2002. godina, kada je tadašnja opština Mostar Sjever odobrila eksploataciju pijeska Ahmedu Hadžiomeroviću, vlasniku preduzeća “Majdan-Kuti” na period od šest godina”, rekao je Omanović.

To preduzeće je od Federalnog ministarstva prostornog uređenja zatražilo i dobilo urbanističku saglasnost u cilju ispitivanja svojstva sirovine na lokalitetu “Zukulja” za potrebe obnove Starog mosta. Rješenjem Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije 2008. godine dozvoljen im je iskop najviše 400 metara kubnih mineralne sirovine dolomita, te da isti mora biti završen do kraja godine.

“Nakon toga, na spomenutom lokalitetu nije rađeno ništa, sve do polovine avgusta ove godine, kada su mašine i kamioni došli na Majdan i započeli s iskapavanjem. Bili smo zatečeni tim radnjama, jer nismo bili upoznati s tim da je u međuvremenu investitor preduzeo određene radnje s namjerom dalje eksploatacije sirovine. Godine 2015. potpisao je koncesiju s Vladom HNK-a na 21 godinu. Nakon isteka okolinske dozvole od pet godina, investitor je podnio zahtjev za novu, koja je izdata u decembru prošle godine, a prilikom ishodovanja dokumentacije građani nisu bili uključeni u javnu raspravu, jer nisu bili pravovremeno obavješteni”, kazao je Omanović.

Iz Federalnog ministarstva okoline i turizma mještanima je rečeno da elaborat o uticaju na okoliš nije rađen, pa su procjene specifičnih uticaja rada ovoga kamenoloma rađene na iskustvima rada i uticaja sličnih kamenoloma. Ovi elaborati uključuju kamenolome čija površina iznosi više od dva i po hektara, dok površina ovog kamenoloma iznosi 14,65 hektara.

Okolinska dozvola je izdata bez razmatranja obaveze izrade elaborata o prethodnoj procjeni uticaja na okolinu, naveo je Omanović, te je dodao kako u okolinskoj dozvoli stoji kako u zoni od 700 metara oko kamenoloma nema kuća.

A to, po njegovim riječima, to nije tačno. Najbliža kuća nalazi se na manje od 100 metara udaljenosti od kamenoloma.

“U međuvremenu, preduzeće ‘Majdan-Kuti’ je mijenjalo više vlasnika, a trenutni vlasnik je strani državljanin s privremenim boravkom u BiH. Od početka radova, mi pokušavamo zaustaviti rad kamenoloma, angažovali smo advokata i pozvali inspekciju, te smo privremeno zaustavili radove. Izlaskom na teren, rudarski inspektor je utvrdio da se radovi izvode bez zakonom propisanih odobrenja po glavnom rudarskom projekt”2, kazao je Omanović.

Dodao je kako su mašine kamenoloma pričinili štetu na mostu i lokalnoj saobraćajnici, koji su građeni sredstvima mještana.

“Zabrinjava i činjenica da će se radovi izvoditi na miniranom području, čime se ugrožavaju životi radnika. Ishođena je dozvola od Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNK-a da je prostor očišćen od mina, a Agencija za deminiranje BIH je dostavila dopis putem advokata, u kome se kaže da je područje najvećim dijelom i dalje minirano, s dostavljenom kartom minske situacije”, naveo je Omanović.

Mještani Kuti Livača poručili su da je interes građana važniji od interesa pojedinaca, a ono što konkretno očekuju od gradskih i kantonalnih vlasti je preispitivanje koncesionog ugovora.

“Više puta smo tražili sastanak sa gradonačelnikom Grada Mostara i predsjednikom Vlade HNK- gdje nismo dobili odgovor na naša pitanja. Mi samo želimo razriješiti ovu trakavicu koja već predugo traje, te da se uvide greške i nepravilnosti koje su utvrđene pri davanju koncesije, što će dovesti do njenog raskida. Nadamo se, takođe, da će ovaj kamenolom biti izbrisan iz Prostornog plana Grada Mostara, a ako se to ne dogodi, mi ćemo preduzeti sva pravna sredstva kako bi smo spriječili daljnji rad. Otvaranje kamenoloma znači iseljavanje mještana Kuti”, istakao je Omanović.

(Fena)