Proizvođačke cijene u novembru više za 1,4 posto

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda za ukupnu industriju BiH u novembru više su za 1,4 posto u odnosu na oktobar, te za 10,3 posto u odnosu na isti mjesec prošle godine.

U novembru, u odnosu na prethodni mjesec, proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu više su za 2,2 posto, dok su u odnosu na isti mjesec lani zabilježile rast od 9,2 posto, objavila je Agencija za statistiku BiH.

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na stranom tržištu u novembru su više za 0,4 posto u odnosu na oktobar, te za 12,2 posto u odnosu na novembar prošle godine.

U novembru, u poređenju sa prethodnim mjesecom, proizvođačke cijene industrijskih proizvoda porasle su u energiji za 5,1 posto, kapitalnim proizvodima za 0,7 posto, trajnim proizvodima za 0,5 posto, te netrajnim proizvodima za 0,6 posto, dok je pad od 0,2 posto zabilježen u intermedijarnim proizvodima.

Proizvođačke cijene u novembru u odnosu na isti mjesec 2020. više su u energiji za 10,4 posto, u intermedijarnim proizvodima za 14,8 posto, kapitalnim proizvodima za 1,6 posto, trajnim potrošačkim dobrima za četiri posto, te netrajnim proizvodima za 3,6 posto.

U novembru u poređenju sa oktobrom, proizvođačke cijene industrijskih proizvoda više su u vađenju ruda i kamena za 0,4 posto, prerađivačkoj industriji za 0,8 posto, te proizvodnji električne energije za 6,6 posto.

(Srna)