Sa stranica stare strane štampe: Dobrotvorna svečanost u Mostaru 1916. godine

U austrijskom časopisu “Das interesaante Blat”, “Interesantni list”, od 9. novembra 1916. godine, objavljen je tekst pod naslovom “Das “Hilali Ahmer” svečanost u Mostaru”.

“Svečanost „Hilali Ahmer“ u Mostaru

U Mostaru je 4. oktobra, u povodu imendana našeg cara, održana dobrotvorna svečanost “Hilala Ahmer”, čija je čista dobit upućena za potrebe “Crvenog polumjeseca”. Svečanost je protekla vrlo dobro, a na njoj su učestvovali prvi društveni krugovi iz grada. Uspjeh manifestacije bio je iznenađujuće velik, a iznos doniran za potrebe Crvenog polumjeseca je bio 25.000 kruna. Aktivni odbor, na čelu sa gradonačelnikom Mujagom Komadinom, bio je u potpunosti zadovoljan rezultatima njihovog rada”.

Fotografija: “Svečanost u dobrotvorne svrhe u Mostaru, u povodu imendana našeg cara: gradonačelnik Mujaga Komadina (x) s odborom za svečanost “Hilali Ahmer”, koja je donijela neto dobit od 25.000 kruna”.

(Prevod: Smail Špago)

Hilal Ahmar, turski Hilal-i Ahmer, u prevodu Crveni polumjesec, dobrotvorna organizacija, ekvivalent Međunarodnom Crvenom krstu, je neprofitna organizacija koja pruža hitnu pomoć, pomoć u katastrofama.

Crveni polumjesec je simbol koji u većini muslimanskih zemalja zamjenjuje simbol crvenog krsta i predstavlja Međunarodnu organizaciju Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca.

Crveni polumjesec na bijeloj pozadini se prvi put počeo koristiti u Osmanskom carstvu za vrijeme rusko-turskog rata između 1876. i 1878. godine. Prema legendi, to je učinjeno jer je znak crvenog krsta umanjivao moral turskih boraca u borbi protiv hrišćanskih Rusa.

Međunarodna organizacija Crvenog krdta je 1878. godine prihvatila korištenje drugih simbola u nehrišćanskim zemljama, a simbol crvenog polumjeseca je službeno priznat 1929. godine, kada je uvršten u član 19. Ženevske konvencije.

Na samom početku primjene novih odredbi, simbol crvenog polumjeseca su koristile samo Turska i Egipat, dok ga danas koriste skoro sve zemlje s muslimanskom većinom, kao i Palestina.

Priredili: Smail Špago, Armin Džabirov, Tibor Vrančić

(NovaSloboda.ba)