Podignuta optužnica protiv Milenka Živanovića za ratni zločin na području Srebrenice i Žepe

Tužilac Posebnog odjela za ratne zločine Tužilaštva BiH podigao je optužnicu protiv

Milenka Živanovića, rođenog 1946. godine u Ratkovićima, Srebrenica, saopšteno je iz Tužilaštva BiH.

Živanović se tereti da je kao general i komandant Drinskog korpusa VRS, 1995. godine, kao učesnik Udruženog zločinačkog poduhvata vršio planiranje i rukovođenje aktivnostima  jedinica Drinskog korpusa u  rasprostranjenom i sistematskom napadu usmjerenom protiv bošnjačkog civilnog stanovništva na području Srebrenice i Žepe.

U optužnici se navodi da je optuženi, počevši od marta 1995. pa do sredine jula te godine, u više navrata, izvršio blokiranje zaštićene zone Srebrenica, sprječavao snabdijevanje, kao i naredio artiljerijske napade na civilno stanovništvo i ciljeve na području Srebrenice, kako bi se stvorili nepodnošljivi životni uslovi i civilno stanovništvo prisilio da napusti svoje domove i imovinu .

Takođe, optuženi se tereti za artiljerijske i pješadijske napade na stanovništvo, koji su rezultirali smrću više osoba, kao i napade na stanovništvo prilikom napuštanja Srebrenice i napad na položaje snaga UN-a sa ciljem njihovog onesposobljavanja za zaštitu civila. Nadalje, optuženi se tereti da je vršio mobilizaciju svih raspoloživih vozila i potrebnog goriva s ciljem prisilnog progona civilnog stanovništva sa područja Srebrenice, kao i transporta zarobljenih muškaraca i dječaka koji su prisilno odvojeni radi zarobljavanja i ubijanja.

Optuženi se, takođe, tereti da su vojne i policijske jedinice pod njegovom komandom, učestovale u zarobljavanju više hiljada muškaraca i dječaka sa područja Srebrenice, na putnoj komunikaciji Bratunac-Milići, kao i njihovom nezakonitom zatočenju i transportu.

Tužilaštvo BiH će navode optužnice dokazivati pozivanjem većeg broja svjedoka, kao i iznošenjem većeg broja materijalnih dokaza, uključući i dokumentaciju dobijenu saradnjom sa tužilaštvom i sudom MRMKS u Den Haagu.

M. N.

(NovaSloboda.ba)