U novembru 67.570 turista, najviše noćenja gostiju iz Hrvatske i Srbije

U Bosni i Hercegovini u novembru 2021. godine turisti su ostvarili 67.570 posjeta, što je manje za 27,8 posto u odnosu na oktobar 2021. i za 131 posto više u odnosu na novembar 2020. godine.

Turisti su u tom mjesecu ostvarili 146.900 noćenja, što je manje za 28,6 posto u odnosu na oktobar 2021. i za 128,8 posto  više u odnosu na novembar 2020 godine. U ukupno ostvarenom broju noćenja u novembru učešće domaćih turista bilo je 47 posto, dok je 53 posto bilo učešće stranih turista.

Broj noćenja domaćih turista u novembru bio je manji za 20,1 posto u odnosu na oktobar 2021. i viši za 62,9 posto u odnosu na novembar 2020. godine. Broj noćenja stranih turista bio je manji za 34,8 posto u odnosu na oktobar 2021. i za 256,5 posto viši u odnosu na novembar 2020. godine.

U strukturi noćenja stranih turista u novembru 2021. godine, najviše noćenja ostvarili su turisti iz: Hrvatske (18 posto), Srbije (15,7 posto), Ujedinjenih Arapskih Emirata (7,1 posto), Turske (6,4 posto), Saudijske Arabija (5,8 posto), Njemačke (4,3 posto) i Slovenije (3,7 posto), što je ukupno 61 posto. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 39 posto noćenja, podaci su Agencije za statistiku BiH.

Po dužini boravka stranih turista u BiH, na prvom mjestu u novembru su bili: Litvanci sa prosječnim zadržavanjem 4,2 noći, Kuvajćani sa 4,0 noći, Kiprani sa 3,7 noći, Mađari sa 3,6 noći, Japanci sa 3,3 noći i Egipćani i  Irci sa po 3,2 noći.

Turistima je u novembru 2021. godine u Bosni i Hercegovini bilo na raspolaganju 16 741 soba, apartman i mjesto za kampiranje, što je za 12,6 posto više u odnosu na novembar 2020. i 36.247 raspoloživih kreveta, što je više za 14,2 posto u odnosu na isti mjesec 2020. godine.

U novembru 2021. goidine, u okviru djelatnosti – Hoteli i sličan smještaj turistima je bilo na raspolaganju ukupno 15.369 soba i apartmana, što je za 12,2 posto više u odnosu na novembar 2020. i 31.941 krevet, što je za 13,5 posto više u odnosu na isti mjesec prethodne godine.

Neto stopa iskorištenosti soba u novembru 2021. godine iznosila je 19,2 posto, a stalnih kreveta 14,5 posto, dok je u novembru 2020. godine stopa iskorištenosti soba iznosila 9,9 posto, a stalnih kreveta 7,8 posto.

Prema vrsti smještajnog objekta, najveći broj noćenja ostvaren je u okviru djelatnosti Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 93,8 posto.

(Fena)