Održana komemoracija Tomislavu Grizelju, čovjeku sa strategijom i dugoročnom vizijom

Povodom smrti jednog od osnivača i prvog predsjednika Upravnog odbora Udruženja poslodavaca FBiH i Asocijacije poslodavaca BiH, vlasnika kompanije za termoenergetiku, plinsku tehniku, tretman i transport vode “Grizelj” d.d. i jednog od najuspješnijih bh. biznismena Tomislava Grizelja, Udruženje poslodavaca FBiH i porodica organizovali su komemoraciju u prostorima opštine Centar.

Direktor Udruženja poslodavaca Federacije BiH Mladen Pandurević kroz prisjećanja na Tomislava Grizelja kazao je, između ostalog, da je bio uvijek tačan, odgovoran prema poslu, te rekao da je Grizelj svojim načinom rada mijenjao odnos prema poslu.

Predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH Adnan Smailbegović podsjetio je da se ove godine navršava 20 godina od kada je 30 poslodavaca osnovalo Udruženje, čiji je prvi predsjednik bio Tomislav Grizelj.

“Tomo, kako smo ga svi zvali bio je idealan izbor u vrijeme kada se trebalo izboriti za glas poslodavaca. Onih koji rade i stvaraju nove vrijednosti”, kazao je Smailbegović.

On je istakao da je Grizelj bio zaslužan da se brojne kompanije pridruže Udruženju i da znaju da se radi na stvaranju boljeg poslovnog ambijenta u BiH.

Smailbegović je, takođe, istakao da je Tomislav Grizelj bio čovjek sa strategijom i dugoročnom vizijom.

On je zaista bio i veliki Bosanac i Hercegovac. Čovjek koji je uvijek živio za Bosnu i Hercegovinu, koji je radio za Bosnu i Hercegovinu. Ovo je zaista veliki gubitak kako za nas kao udruženje, za poslovnu zajednicu i za BiH -kazao je Smailbegović.

Tomislav Grizelj bio je jedan od osnivača Udruženja poslodavaca FBiH i Asocijacije poslodavaca BiH, te prvi predsjednik UO obe organizacije. Njegove aktivnosti na samom početku Udruženja poslodavaca FBiH podrazumijevale su organizaciju ovog udruženja po kantonima, te uspostavljanje Ekonomsko-socijalnog vijeća FBiH, s ciljem stvaranja korektnijih odnosa sa Sindikatom i Vladom FBiH.

Pokrenuo je brojne inicijative, između ostalih, i inicijativu o reformi javnog sektora pod nazivom “Buldožer”, koja je rezultirala značajnim pomacima u poslovnom ambijentu na cjelovitom tržištu BiH. Dao je izuzetan doprinos u razvoju i afirmaciji ugleda Udruženja u cilju da se glas poslodavaca čuje na svim nivoima vlasti UP FBiH i aktivno učestvuje u kreiranje poslovne politike, kao i  izuzetan dugogodišnji uspješan rad u organima Udruženja i Asocijacije.

Direktno je učestvovao u gasifikaciji grada Sarajeva, izradi i održavanju mašinskih postrojenja za potrebe ZOI”84. Tokom agresije na BiH i nakon nje učestvovao je u hitnim sanacijama i obnovi Sarajeva, ali i cijele BiH. Godine 1991. je proglašen za menadžera godine Republike Bosne i Hercegovine, a sponzorisao je Konferenciju o obnovi Sarajeva 1994. godine.

Dobitnik je priznanja menadžer godine Kantona Sarajevo 2000. godine, Federacije BiH 1997. i 1999. godine, najmenadžer 2002. BiH, a zatim i menadžer desetljeća 2002. i Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva 2005. godine.

Svojim privrednim i društvenim angažmanom promovisao je Sarajevo u zemlji i svijetu, a 2004. godine postao je i član Historical Society WHO is WHO.

(Fena)