Međunarodna zajednica traži pravovremeno osiguravanje sredstava za opšte izbore

Šefovi međunarodnih organizacija u BiH pozvali su bh. vlasti da ispune svoju zakonsku obavezu da osiguraju pravovremeno i adekvatno finansiranje za opšte izbore 2022. godine, uključujući, ali ne ograničavajući se na osiguranje isplate iznosa od 1.054.500 KM, kako to zahtijeva Centralna izborna komisija (CIK) u skladu sa svojim operativnim planom.

U pismu predsjedavajućem Vijeća ministara BiH Zoranu Tegeltiji i zamjenicima Vjekoslavu Bevandi i Biseri Turković podsjeća se da smo uoči lokalnih izbora 2020. bili svjedoci značajnih kašnjenja u usvajanju budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza, na štetu demokratskih prava građana Bosne i Hercegovine.

“Dvije godine kasnije Bosna i Hercegovina je, nažalost, u istoj situaciji. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine trebala je usvojiti do 31. decembra 2021. godine budžet institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2022. Za vlasti u BiH je ključno da hitno osiguraju sredstva za provođenje opštih izbora za 2022. godinu”, navodi se u pismu koje su potpisali šef Delegacije EU Johann Sattler, visoki predstavnik Christian Schmidt, šefica Misije OSCE-a Kathleen Kavalec i američki ambasador Eric Nelson.

Srećom, naglašavaju, izostanak usvajanja budžeta ne mora ograničavati ukupne kapacitete i obim aktivnosti koje Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine mora izvršiti za provođenje pripremnih radnji, uključujući nabavku, neophodne za provođenje opštih izbora, jer već su predviđene odlukom o privremenom finansiranju.

Naime, Odlukom o privremenom finansiranju institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnim obavezama, koju je Vijeće ministara BiH usvojilo 30. decembra 2021. godine, predviđeni su izdaci za period januar-mart 2022. godine na osnovu Zakona o budžetu institucija BiH za 2020. godinu.

“Organizacija opštih izbora 2022. jasno spada u nadležnost CIK-a, a CIK-u bi trebalo dozvoliti da koristi privremeno finansiranje. CIK mora biti u stanju da efikasno upravlja svim svojim zadacima. Inače, trenutna situacija ima šire implikacije na to kako se percipira opredijeljenost BiH i njenoj evropskoj perspektivi. Prepreke u osiguravanju periodičnih izbora u redovnim intervalima, u skladu sa važećim zakonodavstvom i međunarodnim obavezama BiH, narušavaju samu suštinu vladavine prava i demokratije i suprotne su obavezama i težnjama zemlje prema da se pridruži EU. Imajući sve ovo na umu, pozivamo vas da ispunite svoju zakonsku obavezu da osigurate pravovremeno i adekvatno finansiranje za Opšte izbore 2022. godine, uključujući, ali ne ograničavajući se na osiguranje isplate iznosa od 1.054.500 KM, kako to zahtijeva CIK u skladu sa njihovim operativnim planom. Namjeravamo da pažljivo pratimo ovo pitanje kako bismo držali odgovorne za bilo kakve opstrukcije u obezbjeđivanju takvih sredstava”, navodi se u pismu.

Zamjenica predsjedavajućeg Vijeća ministara, ministrica vanjskih poslova Bisera Turković potvrdila je za Fenu primitak pisma.

“Da, dobili smo pismo. Prošle sedmice sam i pismeno tražila od predsjedavajućeg Tegeltije tematsku sjednicu Vijeća ministara o 14 prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije. I ovo je još jedno goruće pitanje, a imamo blizu 600 tačaka dnevnog reda koje čekaju. Blokada rada je neodrživa i direktno nanosi štetu građanima”, rekla je ona.

Po njenim riječima, nikakvi ultimatumi i blokade nisu doprinos političkom dogovoru o bilo kojem pitanju, a posebno ne o izmjenama izbornog zakona.

“Tražit ću od Vijeća ministara BiH da se što prije sastane u vezi sa ovim pitanjem te da Vijeće ministara BiH donese relevantne odluke”, najavila je Turković u izjavi za Fenu.

(Fena)