Javna rasprava o uticaju na okolinu izgradnje dionice autoceste Mostar sjever – Mostar jug

Federalno ministarstvo okoline i turizma, u saradnji s investitorom JP Autoceste , poziva zainteresovane stanovnike grada Mostara i šire, kao i cjelokupnu zainteresovanu javnost na Javnu raspravu o Studiji uticaja na okolinu za projekat izgradnje dionice autoceste na koridoru Vc Mostar sjever – Mostar jug.

Javna rasprava će se održati u Gradskoj vijećnici u Mostaru, u srijedu, 16. februara, s početkom u 11 sati, saopšteno je iz JP Autoceste.

Na dnevnom redu naći će se prezentacija zakonskog osnova u postupku izdavanja okolinske dozvole (predstavnik Federalnog ministarstva okoline i turizma), prezentacija Studije uticaja na okolinu (predstavnik konsultanata – ENOVA d.o.o. Sarajevo), te pitanja, rasprava, odgovori i objašnjenja.

Navodi se kako je dokumentacija za izdavanje okolinske dozvole dostupna na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoline i turizma u ulici Hamdije Čemerlića br. 2 Sarajevo, soba 312/1, kao i na web stranici ministarstva www.fmoit.gov.ba.

Primjedbe na Studiju mogu se dostaviti u pisanoj formi u roku od 15 dana od dana održavanja javne rasprave na adresu Federalnog ministarstva okoline i turizma, stoji u saopštenju.

(Fena)