Održana prezentacija studentskih projekata FIT-a

Kao jedna od aktivnosti u okviru obilježavanja 45. godišnjice Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, održana je prezentacija studentskih projekata Fakulteta informacionih tehnologija, online putem platforme Microsoft Teams.

Nakon uvodnih riječi, rezultate svojih istraživanja, pod mentorstvom profesora, prezentovali su studenti Fakulteta informacijskih tehnologija: Nudžejma Kezo – Primjena deep learning na prepoznavanje objekata za slijepe osobe, Nihad Tahunić – Aplikacija za podršku rada 3D studija i 3D profesionalaca – Blenderline, Melisa Ibrić – Razvoj mobilne aplikacije za upravljanje kretanjem mobilnog robota.

Sa zanimljivim i aktuelnim temama, prisutne su upoznali profesori i saradnici na Fakultetu informacijskih tehnologija: Mohamed ElZayyat – Artificial life, Goran Škondrić – Incremental algorithm of data replication in distributed peer to peer system for data storage, Elmir Babović – Research in mobile robotics, Ilhan Karić – Raspberry pi cluster for distributed machine learning.

(NovaSloboda.ba)