Održana prezentacija naučno-istraživačkih projekata implementiranih u 2021. godini na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru

U Amfiteatru Mašinskog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, u okviru programa  obilježavanja 45. godišnjice Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru danas je održana prezentacija naučno-istraživačkih  projekata  fakulteta i Univerziteta, koji su odobreni, započeti ili okončani u 2021. godini.

Prezentirano je 9 naučno-istraživačkih projekata.

Naučno-istraživačke projekte je predstavilo akademsko osoblje (prodekani/prodekanice za naučno-istraživački rad i voditelji/voditeljice projekata) Agromediteranskog fakulteta, Mašinskog fakulteta, Nastavničkog fakulteta i Pravnog fakulteta te administrativno osoblje Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru.

(NovaSloboda.ba)