Ponedeljak je posljednji dan redovne distribucije markice osiguranja za 2022.godine u HNK-u

U ponedeljak, 28. februara, Zavod zdravstvenog osiguranja HNK-a, završava redovnu distribucija markice osiguranja za 2022. godinu. Kupovinom premije markice osigurane osobe oslobođene su plaćanja participacije za 134 zdravstvene usluge, saopšteno je iz ZZO HNK-a.

Cijena markice osiguranja iznosi 20 KM, a istu mogu kupiti sve punoljetne osigurane osobe koje posjeduju zdravstvenu legitimaciju.

Djeca do navršenih 18 godina života oslobođena su ličnog učešća u troškovima zdravstvene zaštite. Takođe, ličnog učešća  u troškovima zdravstvene zaštite oslobođeni su i dobrovoljni davaoci krvi koji su krv davali deset i više puta, s tim da su u 2021. godini krv davali najmanje jednom, a dobrovoljni darivaoci krvi s pedeset i više davanja su trajno oslobođeni plaćanja participacije, odnosno kupovine markice osiguranja.

Uplata markice osiguranja za 2022. godinu vrši se isključivo kod organizacija za obavljanje platnog prometa (pošta, banka) na  depozitni račun ZZO HNK-a broj: 5550000004873298 (Vrsta prihoda 722 611).

Osobe za koje poslodavci nisu izmirili obaveze iz zdravstvenog osiguranja, takođe, mogu pribaviti premiju osiguranja, s tim da ona postaje pravovaljana kada poslodavci uplate doprinose za obavezno zdravstveno osiguranje.

Po završetku redovne distribucije, makricu osiguranja mogu kupiti prvoprijavljeni, odnosno osobe koje nisu bile prijavljene na zdravstveno osiguranje u periodu trajanja redovne distribucije i to najkasnije 30 dana od dana prijave osiguranja.

Dokaz o izvršenoj uplati markice osiguranja (uplatnicu), osiguranik je dužan dostaviti najbližem područnom uredu Zavoda, radi evidentiranje iste u informacioni sistem ili evidentirati putem web stranice (https://www.zzo.ba/hr/uplata-premije ), a potvrdu o evidenciji istih osiguranici će dobiti na svoj lični e mail.

(NovaSloboda.ba)