Uklanjanje bespravno izgrađenog betonskog zida u Splitskoj ulici

Obavještavaju se građani Grada Mostara koji parkiraju svoja vozila na parkingu u neposrednoj blizini kolektivno stambenog objekta na adresi Splitska br.5, da će Služba za inspekcijske poslove u petak, 25. februara, s početkom u 10 sati, pristupiti uklanjanju bespravno izgrađenog betonskog zida sa metalnom ogradom, te tende, metalne konstrukcije i ostale sadržaje unutar ograđenog dijela, sa dijela javne površine( označene kao k.č. 1753/1 k.o. Mostar II) koja se nalazi ispred poslovnog objekta lociranog iza stambene zgrade u ulici Splitska broj 5. u Mostaru.

“Mole se građani da pomjere svoja vozila, kako bi mašine i vozila JP. „Komunalno“ d. o.  o. Mostar mogli pristupiti planiranom uklanjanju objekta izgrađenog na javnoj površini bez pravosnažnog odobrenja za građenje”, navodi se u saopštenju.

(NovaSloboda.ba)