Vlada HNK-a u cijelosti finansira izgradnju i opremanje najsavremenije Klinike za dječije bolesti u regiji

Dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, zajedno s dr. sc. Goranom Opsenicom, ministrom zdravstva, rada i socijalne zaštite i Adnanom Faladžićem, ministrom finansija, posjetio je danas Sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar, gdje je s direktorom dr. sc. Antom Kvesićem razgovarao o aktivnostima vezanima za realizaciju projekta izgradnje Klinike za dječje bolesti.

Direktor Kvesić primio je delegaciju kantonalne Vlade zajedno s dr. sc. Mirom Leventićem, predsjednikom Stručnoga vijeća SKB-a Mostar, i dr. sc. Kristinom Galić, savjetnicom direktora SKB-a Mostar.

Predsjednik Herceg istakao je kako Vlada, osim redovnog finansiranja rada zdravstvenih ustanova u HNK-u, budžetskim i vanbudžetskim sredstvima snažno podupire razvoj bolničkih ustanova koje su temelj zaštite za zdravlje građana. U tom kontekstu, naglasio je kako je Vlada u cijelosti preuzela kredit Saudijskoga fonda za razvoj u iznosu od 32 miliona KM za projekat izgradnje i obnove bolnica u kantonu.

„Od ukupnoga iznosa, za izgradnju Klinike za dječje bolesti SKB-a Mostar biće izdvojeno 19,2 miliona KM, čime je Hercegovačko-neretvanski kanton u potpunosti preuzeo finansiranje njene izgradnje. Takođe, za izgradnju, obnovu i opremanje odjela u RMC “Dr. Safet Mujić” Mostar planirano je 9,6 miliona KM, a za izgradnju i obnovu odjela i nabavku računarske i medicinske opreme za Opštu bolnicu Konjic 3,2 miliona KM“, kazao je predsjednik Herceg.

Direktor Kvesić govorio je o toku izgradnje Klinike, istakavši kako bi, ako se ne dogodi nešto nepredviđeno, građevinski radovi trebali biti završeni unutar predviđenih rokova, a plan je Pedijatriju iz staroga objekta prebaciti u novi u drugoj polovini ove godine.

„Nova zgrada imaće pet etaža: suteren, prizemlje i tri ašrata. Uz sve specijalističko-konzilijarne ordinacije i centralni prijem, koji će biti u prizemlju, na višim etažama biće raspoređene postelje za djecu i majke koje će moći biti u pratnji maloljetnih pacijenata. Uz ured za upravu Klinike, prostorije za pomoćne nemedicinske djelatnosti, planirana je i veća predavaonica / dvorana za oko 100 posjetilaca“, kazao je direktor Kvesić zahvalivši Vladi koja je prepoznala vrijednost projekta, čijim će završetkom HNK, ali i cijela regija, dobiti jednu od najsavremenijih Klinika za liječenje dječjih bolesti.

Učesnici sastanka obišli su radove, upoznavši se na licu mjesta s dinamikom izgradnje nove zgrade Klinike koja je trenutno najznačajniji investicijski projekat u zdravstvene svrhe na području cijele Federacije BiH. Predsjednik Herceg, ministri Faladžić i Opsenica dali su snažnu podršku završetku izgradnje Klinike za dječje bolesti i drugih projekata bolničkih ustanova u HNK-u, te osiguranju dodatnih sredstava, kako bi svi bili u cijelosti završeni i kvalitetno opremljeni, na korist cijelog društva, odnosno svih pacijenata koji gravitiraju ovim bolničkim ustanovama.

(NovaSloboda.ba)