U FBiH u periodu januar-februar 2022. godine uplaćeno 948,659.319 KM javnih prihoda

Porezna uprava Federacije BiH objavila je da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar – februar 2022. godine uplatili 948,659.319 KM javnih prihoda, što je u odnosu isti period prošle godine više za 101,034.420 KM, ili za 11,92 posto.

U strukturi javnih prihoda za spomenuti period porez na dohodak i zaostali prihodi od poreza fizičkih lica naplaćeni su u  iznosu 81,636.298 KM, porez na dobit i zaostali prihodi od poreza na dobit u iznosu 50,619.539 KM, porez na imovinu, nasljeđe i poklon u iznosu 13,722.012 KM, porez na promet nepokretnosti i prava u iznosu 12,653.944 KM, a zaostali prihodi od ostalih poreza u iznosu 92.378 KM.

Takođe, takse i naknade su naplaćene u iznosu 118,911.994 KM, novčane kazne u iznosu 7,714.879 KM, članarine u iznosu 1,870.165 KM, te ostali javni prihodi u iznosu 538.165 KM.

U periodu januar – februar 2022. godine, naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu 660,843.252 KM.

U strukturi doprinosa naplaćeni su doprinosi za PIO u iznosu 369,726.414 KM, doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu 260,715.311 KM i doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti u iznosu 30,401.526 KM.

Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 28. februara 2022. godine iznosio je 531.053. Taj broj veći je za 13.481 u odnosu na podatak od 28. februara 2021. godine, kada je broj zaposlenih iznosio 517.979. 

Broj zaposlenih na dan 28. februara 2022. godine veći je za 764 u odnosu na podatak od 31. januara 2022. kada je broj zaposlenih iznosio 530.289.    

Stanje broja zaposlenih na dan 28. februara 2022. godine po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama dostupno je na linku http://pufbih.ba/v1/public/upload/files/2822022(1).pdf, saopšteno je iz PU FBiH.

(Fena)