Vlada Švicarske o zaštiti stanovništva u slučaju nuklearne opasnosti

Vlada Švicarske ništa ne prepušta slučaju. Na posljednjoj sjednici razmatrana je zaštita stanovništva u slučaju nuklearne opasnosti kao posljedice ruske invazije na Ukrajinu.

Polazeći od procjene da trenutna situacija ne ide u tom pravcu, Vlada je, ipak, obavijestila stanovništvo da u slučaju nuklearne opasnosti moraju obezbijediti hrane i vode za najmanje sedam dana. Osim toga, država će svima osigurati neophodnu količinu tableta joda.

Za ovakvu ekstremnu situaciju, Švicarska raspolaže sa 365 hiljada privatnih i javnih atomskih skloništa, a njihova upotreba je regulisana kantonalnim planovima. Skloništa su dovoljna za deset miliona ljudi, više nego što je ukupan broj stanovnika ove zemlje.

U svojoj komunikaciji. Vlada Švicarske upozorava da će na eventualnu nuklearnu opasnost stanovništvo biti obaviješteno sirenama, putem radija i preko posebne aplikacije AlertSwiss.

Zlatko Hodžić

(Specijalno iz Švicarske za portal NovaSloboda.ba)