OSCE predstavila izvještaj o osiguranju pravde za žrtve trgovine ljudima

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini predstavila je danas u Sarajevu i u online formatu, najnoviji izvještaj pod naslovom “Postizanje pravde za žrtve trgovine ljudima: Odgovor krivičnopravnog sistema BiH, sa preporukama”.

U Izvještaju se analiziraju sposobnosti sistema krivičnog pravosuđa da efikasno procesuira slučajeve trgovine ljudima, adekvatno sankcioniše one koji su odgovorni, da poštuje dostojanstvo žrtava istovremeno im pružajući zaštitu od štetnih posljedica njihovog učešća u krivičnim postupcima te da poštuje pravo žrtve na naknadu od počinilaca krivičnog djela.

“Misija OSCE-a u BiH pruža pomoć vlastima u BiH u ispunjenju njihovih obaveza u borbi protiv trgovine ljudima kroz prevenciju, zaštitu žrtava i procesuiranje onih koji potpomažu ili čine ovakva krivična djela. Izvještaj koji danas predstavljamo, zajedno s drugim aktivnostima koje provodimo u suzbijanju trgovine ljudima, predstavlja nastavak kontinuirane podrške koju pružamo vlastima u BiH u cilju unapređenja njihovog odgovora na trgovinu ljudima te nudi konkretne preporuke”, izjavila je ambasadorica Kathleen Kavalec, šefica Misije OSCE-a u BiH.

“Stalna istraživanja i analize svih aktivnosti u borbi protiv trgovine ljudima su veoma važne da bi se odgovori društva na taj fenomen mogli adekvatno planirati i preduzimati. Posebno su u tom smislu važna istraživanja vezana za krivično-pravni odgovor na trgovinu ljudima i preporuke za pravosudne organe kako bi gonjenje trgovaca ljudima bilo što uspješnije, a zaštita žrtava trgovine ljudima osnažena. Zahvaljujemo se OSCE-u na konstantnoj podršci Bosni i Hercegovini u borbi protiv trgovine ljudima, a posebno na stalnom praćenju sudskih predmeta vezanih za trgovinu ljudima, analizi tih predmeta te na davanju preporuka za unapređenje stanja u toj oblasti,” izjavio je Samir Rizvo, pomoćnik ministra bezbjednosti BiH i državni koordinator za trgovinu ljudima.  

S. M.

(NovaSloboda.ba)