Predstavnici gradske i kantonalne vlasti u posjeti Centru „Los Rosales“

Poslanik Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predsjednik Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona, predsjednik  Gradskog vijeća Grada Mostara, ministri iz Vlade  HNK-a i vijećnici Gradskog vijeća, u okviru radne posjete, obišli su Centar za djecu i omladinu  sa posebnim potrebama „Los Rosales“ u Mostaru.

 Menadžment Centra „Los Rosales“ upoznao je predstavnike gradske i kantonalne vlasti sa aktualnim radom i aktivnostima koje provodi Centar, te izazovima sa kojima se suočava.

Predstavnici različitih nivoa vlasti istakli su značaj Centra za djecu, omladinu i njihove roditelje, te za  cijeli Hercegovačko-neretvanski kanton i Bosnu i Hercegovinu.

 „Centar ovakvog karaktera, jedinstven u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, sa najplemenitijom misijom odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i omladine sa poteškoćama u razvoju  ima našu potpunu podršku i svi zajedno sa menadžmentom smo u službi zaštite djece i  Centra „Los Rosales“, istakli su predstavnici valsti.

Tokom posjete, iskazano je zajedničko opredjeljenje svih predstavnika za nastavak podrške i u budućem  radu i akivnostima Centra.

Centar „Los Rosales“ najstarija je ustanova u Gradu Mostaru, u  kojoj se  obrazuju, vaspitaju, socijalizuju, radno osposobljavaju i rehabilituju djeca i mladi sa lakšim, umjerenim i kombinovanim poteškoćama u psihofizičkom razvoju, djeca sa cerebralnom paralizom, autizmom, Down sindromom i hiperaktivnošću sa područja cijelog Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Rad u Centru se odvija u različitim segmentima: vrtić, osnovna škola, pet radno-rehabilitacionih radionica i rezidentni smještaj. Imaju i odjeljenje za djecu iz spektra autizma.

Ustanova su koja prihvata djecu i mlade različitih vjera, nacija, spolova, lokalnog porijekla, socijalnog statusa i svih drugih različitosti. Zbog te činjenice „Los Rosales je mjesto koje su roditelji prepoznali te svoju djecu upisuju u Centar.

(NovaSloboda.ba)