Druga konferencija Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK-a

medical, health care, science, lab, research, hospital, clinical, doctor, sci fi, design, element, icon, interactive, perspective, background, concept, texture, pattern, circuit, hexagon, cyber, technology, hi tech, innovation, innovative, app, network, connection, data, blue, gradient, theme, graphic, vector, illustration,

Zavod zdravstvenog osiguranja HNK-a organiuje konferenciju pod nazivom „Zdravstveno osiguranje u sistemu zdravstva-uloga i izazovi“.

Konferencija će se održati u hotelu „MEPAS“ u Mostaru 29. i 30. septembra i 1. oktobra.

Cilj Konferencije je predstaviti rad Zavoda zdravstvenog osiguranja i razmjenom iskustava podstaći učesnike u sistemu zdravstva na pronalaženje inovativnih rješenja za efikasniji zdravstveni sistem.

Na Konferenciji pod nazivom „Zdravstveno osiguranje u sistemu zdravstva – uloga i izazovi“, biće obrađene sljedeće tematske cjeline: finansiranje i ugovaranje, modeli plaćanja usluga bolničke zdravstvene zaštite po jedinici usluge, informatizacija zdravstvenog sistema-obimi integrisanost, kvalitet i sigurnost, učenje i razvoj.

Pokrovitelj Konferencije je Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona, saopšteno je iz ZZO HNK-a.

(NovaSloboda.ba)