Predstavnici CIK-a BiH s visokim predstavnikom Schmidtom o izbornom procesu

Predsjednik Centralne izborne komisije BiH gdin Željko Bakalar i članovi Centralne izborne komisije BiH danas su održali online sastanak sa visokim predstavnikom međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Christianom Schmidtom, saopšteno je iz CIK-a BiH.

Bio je ovo prvi sastanak Centralne izborne komisije BiH sa Schmidtom, od kako je preuzeo dužnost visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH.

Na sastanku je razgovarano je o aktivnostima koje provodi Centralna izborna komisija BiH na organizaciji Opštih izbora 2022. godine u BiH, a akcenat je stavljen na činjenicu da Centralnoj izbornoj komisiji BiH nisu još uvijek stavljena na raspolaganje finansijska sredstva za vršenje ovlaštenja iz njene nadležnosti, u koje spada organizacija i provođenje Opštih izbora.

Takođe, riječi je bilo i o postupanju drugih nadležnih institucija Bosne i Hercegovine u obezbjeđivanju finansiranja izbora u skladu sa odredbama Izbornog zakona BiH i Zakona o finansiranju institucija BiH.

Istaknute su aktivnosti koje je Centralna izborna komisije BiH provodila, i koje i dalje provodi s ciljem jačanja integriteta, transparentnosti i efikasnosti izbornog procesa u Bosni i Hercegovini, te ispunjavanja relevantnih preporuka OSCE/ODIHR-a i Venecijanske komisije, kao i doprinosu Centralne izborne komisije BiH u reformi izbornog zakonodavstva u BiH.

S. R.

(NcvaSloboda.ba)