Potpisan sporazum partnera na projektu „Podrška mladim u zapošljavanju u IT sektoru“

Na izložbenom prostoru grada Mostara u okviru Sajma privrede 2022 Mostar danas je održana prezentacija projekta „Podrška maldim u zapošljavanju u IT sektoru“.

REDAH u partnerstvu sa  Gradom Mostarom, Sveučilištem u Mostaru, kompanijom IT odjel d.o.o. Mostar i Službom za zapošljavanje HNK-a, započinje provođenje projekta koji će trajati 21 mjesec ukupne vrijednosti 400.182 KM, od čega je iznos grant sredstava EU 312.932 KM. Projektom se namjerava smanjiti nesklad između trenutno evidentiranog velikog broja nezaposlenih mladih osoba i izražene potrebe firmi iz IT sektora za određenim profilom zanimanja. Lokalno partnerstvo će planiranim aktivnostima pokrenuti proces koji će stvoriti metode i alate za dugoročnu održivost kroz Lokalni akcioni plan za zapošljavanje Grada Mostara.

Nakon obraćanja predstavnika svih partnera i  predstavljanja projekta te uloge i značaja projekta za partnere i nezaposlene mlade osobe te širu zajednicu, potpisan je Sporazuma o partnerstvu za provođenje projekta „Podrška mladim u zapošljavanju u IT sektoru“.

„Osim što će ovaj projekat omogućiti zapošljavanje minimalno 45 osoba, ono što je meni kao gradonačelniku Grada Mostara posebno drago jeste to da projekt značajno doprinosi jednom od ciljeva koje smo u Strategiji razvoja Grada Mostara identificirali kao ključni. Aktivnosti projekta omogućiti će povezivanje obrazovanja s tržištem rada i jačanje položaja mladih kroz kreiranje Lokalnog akcionog plana zapošljavanja,  održavanje obuka za prekvalifikaciju, obuka za pokretanje vlastitog biznisa kao i financijsku podršku za one koji budu najuspješniji. Nadam se da će ovo lokalno partnerstvo za zapošljavanje koje uključuje javni sektor kao i obrazovne institucije i firme iz IT industrije biti samo jedan u nizu uspješnih primjera suradnje“, rekao je gradonačelnik Grada Mostara Mario Kordić.

Prema riječima Ivice Sivrića , direktora Redah-a svi partneri projekta svjesni su značaja ovog projekta, te vlastite uloge u zajedničkom radu u uspostavljanju funkcionalnog i održivog lokalnog partnerstva za zapošljavanje. Lokalno partnerstvo će kreirati programe obuka za  3 zanimanja u IT sektoru, organizovati teoretski i praktični dio obukav te će svojim pristupom, aktivnostima i provođenjem aktivnih mjera zapošljavanja stvoriti povoljnije uslove za  zapošljavanje mladih osoba na području Mostara i Hercegovine.

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Mostar je jedno od 20 uspostavljenih u zemlji u okviru projekta “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” (LEP II), koga Evropska unija finansira s 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO).

Ovaj projekat ima za cilj doprinijeti poboljšanju prilika za zapošljavanje u lokalnim zajednicama dajući podršku razvoju lokalnih partnerstava za zapošljavanje kao partnerski uspostavljenih mehanizama za tržište rada koji osiguravaju pristup formalnom zapošljavanju.

(NovaSloboda.ba)