Gradsko vijeće Mostara usvojilo Odluku o kreditnom zaduženju za izgradnju sportske dvorane

Vijećnici Gradskog vijeća Mostara usvojili su u srijedu Odluku o kreditnom zaduženju Grada Mostara kod Razvojne banke Vijeća Evrope (CEB) za izgradnju sportske dvorane u iznosu od 12 miliona eura.

Izvjestilac spomenute odluke, mostarski gradonačelnik Mario Kordić podsjetio je kako je ranije iz federalnog budžeta za nastavak gradnje sportske dvorane izdvojeno 3,5 miliona maraka što bi, prema njihovim prvim procjenama, moglo biti dovoljno za početak nastavka radova. 

On smatra kako je za očekivati već sljedećih mjesec dana da će se raditi neke aktivnosti na dvorani.

Kako je pojasnio Kordić, dokument ide na usvajanje Vijeću ministara BiH, jer je riječ o projektu od državnog interesa, koje bi trebalo dati “zeleno svjetlo”, a onda se s njim (odobrenim dokumentom) ide prema banci.

“Za očekivati je da do kraja godine imamo posloženu dokumentaciju, te da bi već sljedeće godine mogli krenuti u završetak sportske dvorane u Mostaru”, kazao je mostarski gradonačelnik.

Ovaj put, optimistista je on, to je realno jer su ozbiljno, kako kaže, pristupili problemu, a imaju i podršku i međunarodne zajednice, te im u prilog ide i čvrsto obećanih 9,5 miliona eura grant sredstava.

Takođe, na Gradskom vijeću usvojene su: Odluka o donošenju i provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana “Širi kompleks putničkog, željezničkog i autobusnog terminala”, potom Odluka o donošenju Programa uređenja građevnog zemljišta za izmjene i dopune Regulacionog plana “Širi kompleks putničkog, željezničkog i autobusnog terminala”, Odluka o donošenju i provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana “Rodoč III” te Program uređenja građevinskog zemljišta za izmjene i dopune Regulacionog plana “Rodoč III”.

Vijeće je usvojilo i odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna regulacionih planova i programa uređenja “Zgoni II”,  “Centar II”,  Gnojnice” i “Kočine” 

“To znači da intenzivno radimo na izradi regulacionih planova kako bismo omogućili nesmetano eventualno investiranje u gradu Mostaru”, istakao je predsjedavajući Gradskoga vijeća Salem Marić.

Vijećnik Arman Zalihić (SDP) rekao je kako nema ništa protiv tih regulacionih planova, ali je napomenuo kako takav plan ne postoji za sami centar Grada, što je za njega “nepojmljivo”.

“Nepojmljivo mi je da u samom centru grada nemamo regulacioni plan. Ako hoćemo Mostar kao urbanu i sređenu cjelinu, moramo pristupiti izradi tog plana i za centar Grada”, podvukao je Zalihić. 

(Fena)