Služba za inspekcijske poslove: Obavještenje o radnom vremenu

Služba za inspekcijske poslove Grada Mostara vrši pripreme za implementaciju Odluke o radnom vremenu objekata u kojima pravne i fizičke osobe obavljaju djelatnost na području Grada Mostara („Službeni glasnik Grada Mostara“broj 04/22). Posljednjih dana suočeni smo sa brojnim pitanjima poslodavaca koja se odnose na aspekt primjene Odluke, posebno u dijelu utvrđivanja neradnog dana, navodi se u današnjem saopštenju

“S tim u vezi, obavještavamo sve poslovne subjekte koji podliježu ograničenjima propisanim članom 5., članom 8. i članom 9. Odluke, a koji su izabrali neki drugi dan u sedmici kao neradni a ne nedjelju, da su dužni obratiti se Zahtjevom Službi za inspekcijske poslove, za donošenje Rješenja kojim će im se odobriti drugi dan kao neradni.

Obavještenje o radnom vremenu, koje će sadržavati podatke i o neradnom danu svi poslovni subjekti dužni su vidno istaći na ulaznim vratima objekta ili na neki drugi prikladan način.

Takođe, upućujemo informaciju tržnim centrima, kao i poslovnim subjektima koji obavljaju djelatnosti u sklopu istih, da je mjerodavno radno vrijeme ono koje utvrdi tržni centar, te su ga se dužni pridržavati subjekti koji posluju u sklopu istoga.

Obzirom da nije bilo pitanja koja se odnose na neradne dane državnih praznika, to zaključujemo da oko ovog pitanja nema nejasnoća. Stoga, upozoravamo poslovne subjekte, na koje se odnosi ovo ograničenje, da već za predstojeći prvomajski državni praznik neće moći raditi u dane 1. i 2. maj 2022. godine.

Zaprijećene kazne, za neodređivanje radnog vremena shodno Odluci, kreću se u rasponu 1.000 KM-3.000 KM za pravne osobe, 500 KM – .1.000 KM za odgovorna lica u pravnim osobama, te za fizičke osobe 200 KM – 500 KM.

Za prekršaj neisticanja radnog vremena i nepridržavanja utvrđenog radnog vremena, shodno Zakonu o unutrašnjoj trgovini, zaprijećena kazna pravnim osobama kreće se u rasponu 2.000 KM 10.000 KM, odgovornim licima u pravnim osobama 500 KM – 1.500 KM, te fizičkim osobama-trgovcima 500 KM – 1.200 KM.

Pozivamo sve poslovne subjekte koji na području Grada Mostara obavljaju djelatnosti da svoje radno vrijeme usklade sa važećim propisima”, navodi se u saopštenju Službe za inspekcijske poslove Grada Mostara.

(Novasloboda.ba)