Klub vijećnika Koalicije za Mostar uputio u proceduru odluke za brži ekonomski razvoj grada

Klub vijećnika Koalicije za Mostar danas je uputio u proceduru prema Gradskoj upravi nove četiri Odluke, koje imaju za cilj konkretno stvaranje povoljnog privrednog okruženja i ekonomskog razvoja Grada Mostara.

Odluka o formiranju Info pulta za privredu pri Centru za informacije u Gradskoj upravi

Grada Mostara;

Odluka o pokretanju postupka certifikacije Grada Mostara po programu BFC SEE-Grad

sa povoljnim poslovnim okruženjem;

 Odluka o formiranju Ekonomskog vijeća Grada Mostara;

Odluka o imenovanju komisije za izradu plana provođenja projekata putem javnoprivatnog partnerstva.

Klub vijećnika Koalicije za Mostar 2020 ovim Odlukama, nakon poslatih u proceduru i usvojenih na Gradskom vijeću Odluka o pogodnostima investitorima u prerađivačkoj djelatnosti i pogodnostima za gradnju i razvoj u ruralnim područjima, nastavlja sa predlaganjem i djelovanjem u pravcu fokusa na ekonomski razvoj Mostara.

Odluka o formiranju Info pulta propisuje da se fizički i ljudskim resursima osposobi i kapacitira jedinstvena kancelarija za isključivu saradnju i pomoć privrednicima. Tu bi privrednici mogli da na jednom mjestu dobiju sve informacije i upute u vezi osnivanja i provođenja svog poslovanja u administrativnom smislu. Neke od značajnih informacija i saradnje su postupak registracije firme, mogućnosti građenja i slobodne građevinske parcele, pomoć pri dobivanju urbanističke saglasnosti, građevinske i upotrebne dozvole, informacija o olakšicama i pogodnostima, te investicijskim mogućnostima.

Odluka o pokretanju postupka certifikacije propisuje zaduženje za Gradonačelnika da u

predviđenom roku pripremi aplikaciju i podnese prijavu Nacionalnoj alijasni za lokalni ekonomski razvoj (NALED) za dobivanje certifikata BFC SEE. Ovaj certifikat gradova i opština sa povoljnim poslovnim okruženjem služi kao instrument koji omogućava uvid u kvalitet lokalne zajednice u pogledu investicionih potencijala, infrastrukture, usluga i informacija koje se nude potencijalnim investitorima.

Odluka o formiranju Ekonomskog vijeća Grada Mostara propisuje da osnovano vijeće priprema i predlaže tijelima Grada Mostara mjere za poboljšanje poslovnog okruženja s ciljem rasta privrede Grada Mostara. Sastojalo bi se od 13 članova. Ekonomsko vijeće je zamišljeno kao tijelo za javno-privatni dijalog sastavljeno od predstavnika javnog, privatnog i civilnog sektora.

Odluka o imenovanju komisije za izradu plana provođenja projekata putem javno-privatnog partnerstva propisuje da komsija sačinjava plan provođenja projekata JPP-a, za koje Grad Mostar ima interesa, a sve u cilju boljeg rješavanja problema zajedno sa idejama i podjelom poslovnih rizika sa privatnim partnerima, stoji u saopštenju koga je potpisao Adil Šuta, predsjednik Kluba vijećnika Koalicije za Mostar.

(NovaSloboda.ba)