Poziv članovima organizacija civilnog društva za prijave za učešće u evaluacionoj komisiji u Gradu Mostaru

Grad Mostar poziva zainteresovane članove/ice organizacija civilnog društva (OCD) koje imaju sjedište na području grada Mostara, da se prijave za učešće u procesu evaluacije dostavljenih prijedloga projekata u okviru javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) na području grada Mostara.

Javni poziv za projektne prijedloge organizacija civilnog društva je objavljen od 18.3. do 15.4.2022. godine. Kako bi se proces evaluacije projektnih prijedloga odvijao transparentno, potrebno je osigurati učešće jednog predstavnika/ce organizacija civilnog društva.

Prema pravilima, u javnom pozivu ne smiju učestvovati članovi/ice organizacija civilnog društva koje su dostavile svoje prijedloge projekata na javni poziv i/ili bili partneri drugim organizacijama civilnog društva na istom javnom pozivu. Ukoliko se utvrdi da je predstavnik/ca OCD koji/a je član evaluacione komisije OCD u vezi sa bilo kojim dostavljenim projektnim prijedlogom ti projektni prijedlozi će biti diskvalifikovani.

S obzirom da se očekuje veliki broj aplikacija, mole se svi zainteresovani članovi/ice iz organizacija civilnog društva da prilikom prijave za učešće u evaluacionoj komisiji, uzmu u obzir da će rad evaluacione komisije trajati u kontinuitetu minimalno dva radna dana.

Ovaj poziv je otvoren od 12. do 19.4.2022. godine, a zainteresovani se mogu prijaviti putem sljedeće elektronske adrese: sabina.memic@mostar.ba. Prijava treba sadržavati biografiju iz koje je vidljivo prethodno iskustvo kao i angažmani u OCD. Evaluacija dostavljenih projektnih prijedloga će se vršiti u aprilu 2022. godine, a o tačnom datumu evaluacije odabrani kandidat/kinja će biti blagovremeno obavješten/a. U slučaju da se prijavi više od jednog predstavnika/ce civilnog društva, kandidata/kinju će odabrati predstavnici OCD sa područja grada Mostara.

(NovaSloboda.ba)